Łódź

Łódź: 155 rocznica urodzin Romana Dmowskiego

W dniu 9 sierpnia 2019 r. środowiska narodowe w całej Polsce obchodziły 155 rocznicę urodzin wielkiego Polaka i twórcy myśli narodowej. O 17:30 w Łodzi członkowie i sympatycy Ruchu Narodowego i Klubu im. Romana Dmowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego. Znajdującą się w kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza 60.

Romana Dmowskiego niewątpliwie można nazwać twórcą nowoczesnego ruchu narodowego, a oddziaływanie jego myśli obserwujemy po dziś dzień. Jego spuścizną i ideą przewodnią jest hasło: „jestem Polakiem i mam obowiązki polskie”. Obowiązki te jesteśmy zobowiązani realizować każdego dnia, w każdym aspekcie naszego życia poprzez aktywność społeczną, polityczną, lokalny patriotyzm pamiętając jednocześnie, że jesteśmy całością jednego Narodu o określonej kulturze, tradycji, tożsamości i …wierze !!!

„Wielki naród, jak już było gdzie indziej powiedziane, musi nosić wysoko sztandar swej wiary. Musi go nosić tym wyżej w chwilach, w których władze jego państwa nie noszą go dość wysoko, i musi go dzierżyć tym mocniej, im wyraźniejsze są dążności do wytrącenia mu go z ręki. „

Zdaniem Romana Dmowskiego ,,naród jest codziennym plebiscytem”, aktem naszej świadomej woli, gdyż to obywatele decydują, czy chcą być członkiem danej wspólnoty politycznej.

Niestety w obecnej rzeczywistości, może z racji na preferowany w narracji historycznej kult Marszałka Piłsudskiego, może ze względu na niechęć mainstreamu do nacjonalizmu – jego zakłamanego w mediach obrazu, w przestrzeni publicznej zbyt rzadko mówi się o i przypomina zasługi Ojca myśli narodowej. Tymczasem odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli było efektem wspólnych starań wielu środowisk politycznych oraz mężów stanu w tym w szczególności Romana Dmowskiego, lidera Narodowej Demokracji. Był on przecież delegatem Polski na konferencję pokojową po I wojnie światowej i sygnatariuszem traktatu wersalskiego.

Po raz kolejny środowiska narodowe w Łodzi przypomniały oraz złożyły hołd Ojcu niepodległości i twórcy nowoczesnej myśli narodowej, którą staramy się kultywować i wcielać w życie poprzez naszą codzienną postawą, pracę na rzecz Polski. Jedną z największych wad piętnowanych min, w „Myśli nowoczesnego Polaka” jest bierność, której nie wolno nam narodowcom się poddawać.

„Cudzoziemiec, zajmujący się z daleka losami Polski a nie znający nas bliżej, musi nas sobie wyobrażać jako naród twardy, żyjący ciągłą troską o byt, naród, dla którego walka stała się żywiołem. Tymczasem my jesteśmy w istocie jednym z najmiększych, najłagodniejszych narodów w Europie, najbardziej skłonnym do życia bez troski, nie tylko marzącym o spoczynku na łonie wolnej ojczyzny”

D.Z, W.B

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company