Historia i Kultura Łódź

Łódź: Marsz ku czci Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” (foto)

19 lutego w Łodzi odbył sie symboliczny marsz Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, jednego z najbardziej zasłużonych Żołnierzy Wyklętych. W wydarzeniu wzieły udział łódzkie środowiska patriotyczno narodowe (min. Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolska Okręg Łódzki, Brygada Łódzka Obóz Narodowo – Radykalny, marsz.pl).

Blisko 50 uczestników uczciło żołnierza marszem ku jego pamięci. Pochód miał swój początek pod Sądem Okręgowym na placu Dąbrowskiego. W budynku tym 9 Grudnia 1946 roku przed sądem wojskowym stanął Warszyc. Marsz zakończył się pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu. Monument znajduje się przed dawnym budynkiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym to nasz bohater został zamordowany. Pod pomnikiem złożono wieńce oraz znicze, odmówiono również modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas marszu działacze MW rozdawali plakaty społecznej akcji „Kocham Polskę”. Zachęcają one do kupna polskich produktów i wspierania krajowej gospodarki w myśl narodowego solidaryzmu.

„Warszyc” brał udział w Kampanii Wrześniowej, działał w podziemiu jako zastępca komendanta Obwodu Radomsko AK oraz szefa Kedywu w obwodzie. Kierował również batalionem „Ryś” podczas akcji „Burza”.

Po zakończeniu II Wojny Światowej nie złożył broni i walczył z sowieckim okupantem. Przewodził Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, które działało w województwie łódzkim, kieleckim, śląskim i poznańskim, liczyło ono około 2500 osób (Styczeń 1946). Wraz z organizacją rozbijał oddziały KBW, UB i NKWD. Największą akcją było spektakularne zdobycie Radomska wraz z uwolnieniem więźniów z miejskiego aresztu. 28 Czerwca 1946 roku został ujęty przez bezpiekę oraz aresztowany. 17 Grudnia 1946 wydano wyrok śmierci, a 19 Lutego wyrok wykonano.Źródło: fp MWlodz, RNOlodz

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company