Łódź

ŁÓDŹ PAMIĘTA O GENERALE „NILU” FIELDORFIE

NilfildorfMWW poniedziałek 24 lutego odbył się w Łodzi apel pamięci gen. „Nila” Fieldorfa zorganizowany przez łódzkiego Koło Młodzieży Wszechpolskiej pod kamienicą niegdyś zamieszkaną przez bohatera trzech wojen.

Obchody przy tablicy upamiętniającej bohatera związanego z Łodzią rozpoczęły się od modlitwy prowadzonej przez ks. Jarosława z Aleksandrowa Łódzkiego. Następnie reprezentant łódzkiego Koła MW kol. Gabor przypomniał kilkudziesięciu zebranym życiorys oraz dokonania Augusta Emila „Nila” Fieldorfa, tragiczna śmierć dowódcy Kedywu została uczczona minutą ciszy. Kolejnym etapem obchodów było składanie kwiatów przez delegację organizacji, które pojawiły się na uroczystości, były to takie środowiska jak: Obóz Narodowo – Radykalny Brygada Łódzka, Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Łodzi, Kongres Nowej Prawicy Oddział Łódzki, Łódzkie Porozumienie Obywatelskie, Stowarzyszenie Miłośników Militariów „Kompanja Brus” oraz Studenci dla Rzeczypospolitej.

Apel pamięci zastępcy Komendanta Głównego AK zakończył się krótkim przemówieniem wiceprezesa Młodzieży Wszechpolskiej kol. Adama Małeckiego, który zwrócił uwagę na konieczność wyciągnięcia wniosków z życiorysu gen. „Nila”, chociażby takich jak: „nigdy nie ufaj komuniście”. Prezes Okręgu Łódzkiego zwrócił uwagę także na braki wiedzy historycznej wśród obecnych władz miasta Łodzi, które podczas zorganizowanego w ubiegły piątek na Placu Wolności wiecu solidarności z Ukrainą dopuściły do głosu Ukrainkę, która wykrzykiwała neobanderowskie okrzyki „Sława Nacji! Smert worohom! Herojam sława!”. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż władze miasta, które były odpowiedzialne za zgromadzenie do tej pory nikogo nie przeprosiły za ten incydent, mimo apeli łódzkich narodowców.

NilfildorfMW1Przypominamy, że już w najbliższą sobotę o godz. 12:00 pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy ul. Anstadta w Łodzi odbędą się uroczystości upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych organizowane przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych Regionu Łódzkiego w ramach „5 dni niezłomnych w Łodzi”.

Młodzież Wszechpolska Koło Łódź

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company