Łódź

Łódź: Pikieta antyimigracyjna – relacja

W niedzielę 12 września w Warszawie odbyła się msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej natomiast w Łodzi tego dnia Autonomiczni Nacjonaliści oraz działacze Obozu Narodowo-Radykalnego zorganizowali pod urzędem miasta pikietę antyimigrancka.

Temat pikiety oczywiście wiązał się z sytuacją na naszej wschodniej granicy z Białorusią, gdzie koczuje z dnia na dzień coraz więcej migrantów próbujących wykorzystać sytuacje w Afganistanie jako motyw swoich działań.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego kryzysu migracyjnego i wojny w Syrii, tak i tym razem spora grupa znajdujących się osób pod naszą granicą nie pochodzi z terenów objętych wojną, są to m.in. obywatele Konga.

Oprócz wspomnianych wyżej grup nacjonalistów obecne były też delegacja np. Młodzieży Wszechpolskiej. Wypowiadający się starali się przedstawić nasłuchującym łodzianom zarys sytuacji na naszej granicy i próby przekłamywania rzeczywistości przez lewicowo-liberalną opozycję.

Całość zgromadzenia przebiegła sprawnie, mimo próby zakłócenia jej przez grupkę młodych antyfaszystów, którzy jednak tego dnia nie mieli siły przebicia, a także spotkali się z dezaprobatą ze strony mieszkańców.


K.

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers