Łódź

Łódzcy radni przegrali proces w sprawie TK

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że Rada Miejska w Łodzi nie miała prawa uchwalić własnego stanowiska, które zakładało, że łódzkie władze będą stosowały się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem WSA, Rada nie miała do tego kompetencji.

Kilka miesięcy temu, radny SLD Maciej Rakowski zaproponował przyjęcie uchwały, której celem miało być uporządkowanie kwestii prawnych związanych z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które mogłyby mieć wpływ na łódzką sytuację lokalną. Stanowisko przyjęto za sprawą głosów radnych PO i SLD. Następnie uchwała została uchylona przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Raua, jednak jego rozstrzygnięcie zaskarżono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sąd ostatecznie nie przychylił się do skargi Rady i stwierdził, że wojewoda Rau uchylił uchwałę zgodnie z prawem. WSA zauważył, że Rada Miejska nie posiada kompetencji do przyjmowania stanowisk dotyczących stosowania prawa.

Politycy PO i SLD najprawdopodobniej złożą skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: wPolityce

HK

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company