Łódź

Łódzkie obchody 73. rocznicy śmierci Witolda Pileckiego

25 maja obchodziliśmy 73. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego. Tego dnia tradycyjnie już łódzkie środowisko narodowe uczciło Bohatera organizując przemarsz ulicami miasta.

Witold Pilecki niewątpliwie zasługuje na trwałe miejsce w historii. Harcerz, społecznik, ziemianin i artysta, oficer Wojska Polskiego i konspirator. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie Ojczyzny. Od listopada 1939 r. współtworzył Tajną Armię Polską. W latach 1940-1943 dobrowolny więzień w KL Auschwitz, gdzie założył organizację podziemną oraz dokumentował dramat więzionych i bestialstwo niemieckich oprawców. Po wypełnieniu misji i ucieczce, powrócił do walki zbrojnej. Uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec obozów w Lamsdorf i Murnau, a następnie żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie wstąpił do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa we Włoszech. Po powrocie do zniewolonej przez Sowietów Polski, zaangażował się w działalność niepodległościową. Aresztowany przez komunistów, poddany brutalnemu śledztwu, po sfingowanym procesie został skazany na śmierć i zamordowany strzałem w tył głowy 25 maja 1948 r. w Warszawskim więzieniu na Mokotowie. Miejsca pochówku Rotmistrza do tej pory nie odnaleziono.

Tegoroczny marsz, zorganizowany przez łódzkie oddziały Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego oraz stowarzyszenie marszlodz.pl  przeszedł  od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Anstadta, gdzie pod pomnikiem Ofiar Komunizmu złożono kwiaty.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency