Łódź

Mieszkańcy Retkini walczą o autobus 98

Znaczna część mieszkańców łódzkiego osiedla Retkinia jest mocno niezadowolona zmianami komunikacyjnymi, które pojawiły się po zakończeniu remontu Trasy W – Z.

Na portalu Facebook powstała grupa żądająca przywrócenia wcześniejszego systemu kursowania linii 98, która to linia po remoncie Trasy W – Z kursuje z Retkini jedynie do skrzyżowania Włókniarzy/Mickiewicza, a więc tylko do okolic dworca Łódź Kaliska. Wcześniej autobusem 98 można było dostać się przez centrum Łodzi aż na Janów.

Głównie mieszkańcy Retkini, ale również Widzewa Wschodu, Janowa i innych osiedli chcą protestować przeciwko nowym rozwiązaniom komunikacyjnym, podkreślając, że same tramwaje nie są w stanie obecnie sprostać potrzebom transportowym. Inicjatorzy akcji zwracają również uwagę na liczne awarie i opóźnienia tramwajów, które paraliżują komunikację, co jest dodatkowo spotęgowane przez brak alternatywnych linii autobusowych.

Już we wrześniu łódzki Ruch Narodowy wyraził swoje niezadowolenie na temat sytuacji transportu zbiorowego w Łodzi. Przemysław Kicowski z RN wystosował list otwarty do władz miasta, w którym domagał się wyjaśnień w kwestii licznych niedociągnięć przy budowie Trasy W –Z, które odbijały się na komunikacji. Kilka dni temu zostało także wydane oświadczenie Ruchu Narodowego wyrażające niezadowolenie z niedziałającego systemu sterowania ruchem oraz wyrażające apel o dymisję Grzegorza Nity z funkcji dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Na Facebook – u powstała petycja mieszkańców Retkini, która wraz z zebranymi pod nią podpisami ma zostać przekazana do prezydent Hanny Zdanowskiej.

Treść petycji mieszkańców:

Sz.P. Hanna Zdanowska

Prezydent miasta Łodzi

My niżej podpisani mieszkańcy miasta, prosimy o interwencję Panią Prezydent, w sprawie przywrócenia tras linii autobusowych sprzed remontu trasy W-Z, a w szczególności linii autobusowej 98. Uważamy, że linia ta jest newralgiczną, dla sprawnego funkcjonowania transportu publicznego w mieście.

Zarząd dróg i transportu, odmawiając przywrócenia pierwotnej trasy tego autobusu argumentuje, że wszelkie zmiany w długości i biegu tras autobusowych zostały skonsultowane z Łódzką Inicjatywą na rzecz przyjaznego transportu (IPT). Po analizie sporządzonego dokumentu, oraz informacji zawartych na stronie IPT, pragniemy zauważyć, że nie ma w nim mowy o tym, aby autobusy nie wjeżdżały do centrum, oraz aby nie kursowały po trasie W-Z. Jest za to mowa o tym, że korzystne dla mieszkańców miasta linie autobusowe, łączące ze sobą ważne punkty takie jak np. szpitale czy przychodnie, powinny kursować z niewielkimi korektami. Takimi, aby po centrum poruszały się w miarę możliwości, po trasach alternatywnych dla linii tramwajowych. Uważamy, że linia autobusowa nr 98, łączyła ze sobą nie tylko dwa wielkie osiedla, ale również dawała bezpośrednie połączenie do takich ważnych punktów miasta jak Szpital im. WAM, Szpital im. Korczaka, czy Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE). Skrócenie tej linii autobusowej jest działaniem na szkodę mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i schorowanych, oraz grupy osób pracujących w ŁSSE. Dodatkowo, od otwarcia trasy W-Z, rzuca się w oczy, że linie tramwajowe w godzinach szczytu są przepełnione, a ludzie stłoczeni, co nie tylko uniemożliwia im wygodną podróż, ale pozbawia ich godności, kojarząc się ze stłoczeniem ludzi podróżujących w bydlęcych wagonach, podczas nieodległych czasów drugiej Wojny Światowej, czy czasów dyktatury. ZDiT argumentuje, że jest za mała przepustowość linii tramwajowych aby zniwelować problem stłoczenia pasażerów w tramwajach, dlatego uważamy, że przywrócenie linii autobusowej nr 98, będącej uzupełnieniem dla tramwajów i odciążającej linie tramwajowe jest koniecznością, dla sprawnego funkcjonowania transportu publicznego na trasie W-Z. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że korki samochodowe tworzące się w mieście, mogą być powiązane ze złą kondycją transportu publicznego. Uważamy, że złe warunki podróży, skłaniają mieszkańców do przesiadania się z transportu publicznego do samochodów, a to z kolei powoduje wzmożony ruch uliczny, a w efekcie korki. Warto dodać, że wzmożony ruch samochodowy, to również więcej spalin, gdy tymczasem zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji spalin do atmosfery. Lekarstwem na to może być poprawa warunków podróży transportem publicznym. Kolejnym argumentem przemawiającym za przywróceniem linii autobusowych, a w szczególności linii 98, jest fakt, że jej skrócenie w żaden sposób nie wpłynęło na oszczędności, ani na poprawę rentowności połączeń, co przyznał dyrektor ZDiT G. Nita. Zmuszanie ludzi do przesiadek jest nie tylko uciążliwe, ale będzie generować większe koszty dla pasażerów, ponieważ stracony na przesiadkach czas, odbije się na kosztach podróży. Podróż która do tej pory mogła odbyć się z wykorzystaniem biletu dwudziestominutowego, po reformie trasy wymagać może droższego biletu czterdziestominutowego.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.”

 

2 KOMENTARZE

  1. Napięcia brak i ludzie mają iść na piechtę z Bratysławskiej do Dworca Kaliskiego? Bo zlikwidowaliście 98!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z Wam-u by dostać się na ul Łąkową 29 trzeba iść na piechotę bo 98 nie ma, a 10, 8,14 nie mają przystanku przy Łąkowej. To jest skandal i arogancja wobec mieszkańców!!! Wstyd pani prezydent!!!

Komentarze są wyłączone.

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company