Publicystyka

Młodzież odporna na lewacką propagandę?

Homofobia i antysemityzm na stałe zagościły w sercach polskiej młodzieży? Być może założenie takiej tezy i potwierdzające ją zdarzenia są związane z coraz większą świadomością młodych ludzi wobec historycznych faktów, które jak dotąd były tak dobrze ukrywane przez antypolskie ugrupowania i władzę.

Co prawda, zgodnie z założeniami, poczucie dumy z bycia Polakiem jest nierozlewanie związane z akceptacją i tolerancją w stosunku do wszystkich narodowości ze szczególną uwagą na pielęgnowanie swojej własnej tradycji i kultury, jednak polskie szkoły nadal pozostawiają wiele do życzenia w związku z edukacją i rozwojem świadomości Polskości wśród młodych ludzi. Nauczyciele często przekazują wiedzę o Polsce w błędny sposób, albo zwyczajnie odkładają dany temat, zastępując go innymi, według nich ciekawszymi zajęciami i chętniej opowiadają o kulturze Stanów Zjednoczonych, bądź Wielkiej Brytanii, czego sama doświadczyłam w swojej szkole podstawowej. Młody człowiek, który czuje niedosyt naukowy chętnie sam sięga do często przesadzonych źródeł informacji albo szuka odpowiedzi radząc się starszych kolegów, których wiedza nie zawsze jest słuszna. Błędna interpretacja wydarzeń i wysokie zarzuty stawiane przez współczesnych polskim patriotom broniących granic podczas II Wojny Światowej sprawiają, że młody człowiek przez pryzmat swojej wiedzy spogląda na fakty i przez zagubienie, budzi się w nim jedynie nienawiść do osób, które przysłużyły się takiemu stanowi rzeczy. Agresja to tylko stan emocjonalny, którym zakrywa się prawdziwą przykrość w związku z negatywnym stosunkiem do walczących bohaterów i ciągłe próby zacierania polskiej historii, która jest jedną z najważniejszych rzeczy dla prawdziwego patrioty. Głośny krzyk wydawany przez nich jest próbą zwrócenia uwagi na najistotniejsze fakty i walką o ideę miłości do ojczyzny. W dobie nadciągającego globalizmu i wielokulturowości to skąd pochodzimy przestało mieć większe znaczenie, a każdy szanujący się człowiek powinien mieć świadomość gdzie się urodził i dzięki komu zawdzięcza bycie sobą.

Czytając poniższy artykuł stawiam sobie jedno, zasadnicze pytanie – dlaczego polską gazetę bardziej interesuje świadome zachowanie młodych ludzi wobec negatywnie nastawionych do Polaków innych narodowości podczas, gdy inne nacje, ciągle atakują Polskę przez światowe media. Najlepiej wspomnieć tutaj sprawę „polskich” obozów koncentracyjnych, o których było wielokrotnie mówione albo nieustanna walka o odszkodowanie dla Niemieckich obywateli za zniszczenia powstałe przez Polaków podczas II Wojny Światowej, co dla mnie osobiście jest kuriozalne i zalatuje hipokryzją. Niestety nie da się nie zauważyć, że większość mediów w naszym kraju nie jest polska, a jedynie polskojęzyczna. Zwrócę na to uwagę przy mojej następnej wizycie w polskim parlamencie.

Agnieszka Jaworska

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company