Łódź

MW: Biuro posła Treli ambasadą Białorusi

Działacze łódzkiej Młodzieży Wszechpolskiej umieścili przed wejściem do biura poselskiego Tomasza Treli tabliczkę „Ambasada Republiki Białorusi, delegatura Łódź – Tomasz Trela„. Happening stanowił reakcję na skandaliczne zachowanie polskojęzycznych posłów, w tym Tomasza Treli z Lewicy, powielających łukaszenkowską propagandę na terenie Polski w obliczu zagrożenia migracyjnego ze strony Białorusi.

W podzięce za wierną służbę na rzecz Aleksandra Łukaszenki mianowaliśmy ostatnio biuro wielce szanownego posła Tomasza Treli honorową ambasadą Białorusi.informują Wszechpolacy na swoim Fb.

Życzymy powodzenia na nowej drodze zawodowej i przypominamy zapominalskiemu przedstawicielowi Lewicy treść przysięgi poselskiej:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

ZACHOWANIE PODŁE – POSŁA NIEGODNE! – podsumowują.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company