Historia i Kultura Łódź

Narodowcy w rocznicę mordu sądowego na Auguście Emilu Fieldorfie ps.”Nil”

W 66-tą rocznicę mordu sądowego dokonanego na Auguście Emilu Fieldorfie ps.”Nil” po Mszy Św. w PARAFII WOJSKOWEJ P.W ŚW. JERZEGO W ŁODZI działacze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej udali się pod pamiątkową tablicę umieszczoną na ul.Próchnika 39 gdzie Generał Fieldorf mieszkał w latach poprzedzających aresztowanie. Narodowcy uczcili pamięć bohatera zapalając znicze i składając symboliczne kwiaty.

24 lutego 1953 roku po inscenizowanym procesie ok godziny 15 30 w celi śmierci mokotowskiego więzienia został powieszony gen. August Emil Fieldorf „Nil”. To on przygotowywał i organizował najważniejsze akcje podziemia wymierzone w okupanta niemieckiego, min. wydal rozkaz zlikwidowania kata Warszawy Franza Kutschery.

Urodzony w Krakowie 20 marca 1895r., członek Związku Strzeleckiego, mając lat 20, został dowódcą jednej z sekcji Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości walczył z bolszewikami o Wilno, za co dostał Krzyż Walecznych. Dopiero jesienią 1920 r. po sześciu latach walk liniowych osiadł w Wilnie. Piął się po szczeblach kariery wojskowej aż do stopnia ppłk. , który otrzymał tuż przed wybuchem wojny w 1939r. jako dowódca 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Po przegranej kampanii wrześniowej wraz z kilkoma towarzyszami broni przedostał się do Francji, aby tam dalej walczyć z Niemcami. Po upadku Francji już jako płk. Fieldorf znalazł się w posiadłościach brytyjskich w Afryce. Będąc pod ogromnym wrażeniem, jakie zrobiła na nim rzeka Nil, postanowił w swojej dalszej pracy konspiracyjnej przyjąć właśnie taki pseudonim. We wrześniu 1940 roku znowu był w kraju, w okupowanej Warszawie. Jako wysłannik rządu emigracyjnego w Londynie, wkrótce spotkał się z dowódcą ZWZ gen. Roweckim – „Grotem”. W 1942 r. stanął na czele Kedywu, czyli Kierownictwa Dywersji. Po klęskach Niemców na froncie wschodnim, ustalono podczas obrad KG AK, że w obliczu pojawienia się Sowietów, trzeba powołać nową, antysowiecką organizację „Nie” na czele z płk. Fieldorfem. W marcu 1945r. już gen. Fieldorf został aresztowany w Milanówku przez Sowietów, na szczęście nie rozpoznano w nim ważnego działacza podziemia. Umieszczony w obozie przejściowy w Rembertowie, skąd przewieziono go na Ural, do Polski wrócił w 1947r. Zamieszkał w Łodzi ze swoją rodziną i po pewnym czasie postanowił się ujawnić. Aresztowany 10 listopada 1950 r. został przewieziony do Warszawy, do więzienia MBP na Rakowieckiej. Oskarżycielem była stalinowska prokurator Helena Wolińska(właściwie Fajga Mindla Danielak). Oskarżano „Nila” o akcje podziemia niepodległościowego skierowane przeciwko komunistom, o współprace z gestapo. Utajniona rozprawa sądowa w kwietniu 1952r. zakończyła się orzeczeniem najwyższej kary dla gen. Fieldorfa. Przez cały okres PRL prawda o generale była fałszowana. Pełnej rehabilitacji doczekał się dopiero po 1989r.

D.Z, M.W

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers