Łódź

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łodzi

1 marca obchodziliśmy – również w Łodzi – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tego dnia działacze łódzkich struktur Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar komunizmu przy ul. Anstadta. Jest to miejsce byłej siedziby łódzkiego UB, miejsce katowni wielu żołnierzy wyklętych, w tym legendarnego kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Jemu również poświęcony był wykład, który odbywał się później w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Wykład dr. Tomasza Toborka z IPN dotyczył powojennej konspiracji niepodległościowej ziemi łódzkiej. Prelegent, po krótkim przedstawieniu historii, genezy, kontekstu, w jakim zrodziło się pokolenie żołnierzy wyklętych, skupił się na sylwetce ww. „Warszyca” którym, jak sam przyznał, jest zafascynowany ze względu na wyjątkową prawość i nieskazitelność tego bohatera. Po wykładzie przyszedł czas na pytania i zaciętą dyskusję na temat – co może dziwić – słuszności działalności żołnierzy wyklętych.

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company