Events Łódź

Obchody rocznicy powstania NSZ – relacja

20 września 1942r. płk Ignacy Oziewicz ps. „Czesław” wydał pierwszy rozkaz, w którym zawiadamiał o objęciu funkcji pierwszego komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych. Ten dzień uznaje się za symboliczną datę założenia NSZ. W rocznicę tych wydarzeń narodowcy organizują obchody upamiętniające tę bohaterską formację militarną przedwojennych organizacji narodowych.

Nie inaczej było w tym roku. Klub im. Romana Dmowskiego i łódzka Młodzież Wszechpolska zorganizowały okolicznościową Mszę św. w kościele garnizonowym w Łodzi, a po jej zakończeniu zgromadzeni udali się pod tablicę poświęconą pamięci kpt. Jana Morawca ps. „Remisz”, żołnierza NOW i NSZ, walczącego m.in. na terenie dzisiejszego województwa Łódzkiego, który przed wojną odbywał służbę w artylerii nadbrzeżnej Marynarki Wojennej, brał udział w wojnie obronnej na Helu, kilkukrotnie uciekł z niewoli niemieckiej, a także przez pewien czas działał w oddziałach mjr. Henryka Dobrzańskiego, ps. „Hubal”; został zamordowany przez UB w 1948r. Przedstawiciele obu współorganizatorów wygłosili krótkie przemówienia, podczas których wspomnieli, że żołnierze NSZ walczyli o Polskę Wielką, czyli wolną i niepodległą, lecz także silną gospodarczo i społecznie – opartą na silnej etyce, katolicyzmie i sprawiedliwości, i tę walkę należy dziś, na co dzień, kontynuować. Odmówiono modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych, a na koniec złożono kwiaty pod tablicą i odśpiewano „Hymn Młodych”, będący pieśnią Stronnictwa Narodowego, do którego należało wielu żołnierzy NSZ, w tym kpt. Jan Morawiec ps. „Remisz”.

Cześć i chwała bohaterom!

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company