Historia i Kultura Województwo

Ocalić od zapomnienia…

W ostatnim czasie dosyć głośno zrobiło się na temat sztandaru 25. pułku piechoty Armii Krajowej. Po zlikwidowaniu w grudniu 2019 r. sali pamięci AK im. mjr „Gaja” w Piotrkowie Trybunalskim. Aby uchować cenną pamiątkę, jaką jest wspomniany sztandar Fundacja „Cor Ignis” postanowiła założyć zbiórkę na jednej ze stron przeznaczonych do tego celu.

Autorzy zbiórki planują wybudować budynek, który ma służyć jako świetlica pamięci, w której znajdzie się m.in. wspomniany sztandar, któremu potrzebna jest pewna „renowacja”. ponieważ ze względu na jego wiek z czasem coraz bardziej niszczeje.

Wspomniany obiekt będzie posiadał gabloty przeznaczone na ekspozycję dotyczącą działalności ZWZ-AK na ziemi piotrkowskiej, tomaszowskiej i opoczyńskiej w latach II wojny światowej.

/ https://zrzutka.pl/muzeumak

Nasza redakcja cieszy się z faktu, że potrzebne pieniądze w wysokości 100 000 zł zostały już zebrane, a nawet o kilka tysięcy więcej. Jeśli jednak państwo pragną wpłacić więcej pieniędzy na rzecz opisywanej zbiórki lub dowiedzieć się o niej więcej i o historii sztandaru to odsyłamy sz. Czytelników na stronę zrzutki.

Projekt obiektu / https://zrzutka.pl/muzeumak
Projekt obiektu / https://zrzutka.pl/muzeumak

Rafał Bartosiewicz

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio