Historia i Kultura

Ogólnopolskie Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Ogólnopolskie Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN – UPA organizowane przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowian i Kombatanckich oraz szereg innych organizacji kresowych i patriotycznych w Warszawie. Obchody rozpoczęły się uroczystą zmianą warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przemówieniami zaproszonych gości oraz Apelem Poległych.

Szczególnie mocno zabrzmiały słowa ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w których skrytykował rząd i Prezydenta za brak obecności na uroczystościach oraz odmówienie przez kancelarię prezydencką objęcia honorowego patronatu. Zwrócił się również z apelem do władz państwowych, aby nie traktować ofiary ludobójstwa oraz ich potomków jak Dzieci Gorszego Boga. Ocalały z rzezi pisarz Stanisław Srokowski podziękował szczególnie młodym ludziom, którzy kultywują pamięć kresów i stoją na straży pamięci pomordowanych obywateli II RP przez banderowskie bandy. Wśród zgromadzonych był generał Mirosław Hermaszewski ocalony z napadu UPA na Lipniki, pierwszy polski kosmonauta.

Następnie odbył się Marsz Kresowy ulicami miasta Warszawy do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Pod pałacem prezydenckim grupa lewicowych manifestantów nieskutecznie próbowała zakłócić przebieg obchodów.

Agnieszka Jaworska

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company