Łódź

Oświadczenie w sprawie pozbawienia rodziców wielodzietnych rodzin praw do ulg w komunikacji miejskiej

Oświadczenie

w sprawie decyzji Rady Miejskiej odmawiającej rodzicom z rodzin

wielodzietnych prawa do bezpłatnych (lub ulgowych)

przejazdów środkami komunikacji miejskiej

 

Łódź, 02.11.2015 r.

Kluby Radnych Rady Miejskiej w Łodzi

OŚWIADCZENIE

W związku z decyzją Rady Miejskiej, która głosami radnych PO i SLD odrzuciła projekt przyznania rodzicom z rodzin wielodzietnych prawa do zniżkowego lub bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej, stwierdzamy, że tzw. polityka prorodzinna władz miasta ma charakter pozorny i w dużej mierze służy jedynie propagandzie politycznej.
Prawo do zniżkowego lub bezpłatnego, w zależności od wielkości rodziny, korzystania z komunikacji miejskiej przez dzieci z rodzin wielodzietnych jest podstawowym, realnym uprawnieniem wynikającym z posiadania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. Jednak w obecnym kształcie zasady korzystania z Karty są niespójne z jej założeniami, ponieważ wykluczają rodziców.
Od kilku lat władze miasta i rządząca w mieście koalicja PO-SLD prowadzą kosztowne inwestycje, zadłużając Łódź. Efektem ubocznym tych nieracjonalnych działań jest długotrwała dezorganizacja warunków życia w mieście. Dzieci często nie znają Łodzi innej niż ta rozkopana, zakorkowana, w której ich rodzice wciąż są spóźnieni i zdenerwowani wszelkimi utrudnieniami. A przecież najważniejszą inwestycją powinni być ludzie, czyli łódzkie rodziny, a nie beton, kostka i stalowe płotki.
Skutkiem ukierunkowania zaangażowania finansowego władz miasta w przewymiarowane inwestycje jest wycofywanie się z zadań w zakresie edukacji oraz spraw społecznych, zwłaszcza w zakresie prawidłowo rozumianej polityki prorodzinnej. Dalece niewystarczające jest finansowanie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ czy łódzkich szkół. Placówki edukacyjne są zatłoczone i nie odpowiadają podstawowym potrzebom dzieci. Wiele szkół nie posiada zaplecza sportowego, świetlice i stołówki nie są w stanie pomieścić uczniów, klasy są współdzielone etc.
Głosy radnych przeciwnych projektowi przyznania rodzicom z rodzin wielodzietnych prawa do zniżkowego lub bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej pokazują, że nadal postrzegają oni wielodzietność jako problem społeczny, a rodziny wielodzietne jako patologiczne. Tymczasem ci sami radni chętnie dofinansowywali skrajnie szkodliwe projekty, np. działalność Fundacji „Spunk” w zakresie tzw. „edukacji seksualnej”, obiektywnie wymierzone w dobro i integralność rodziny. Ci sami radni nie zadbali o rekompensatę odebranych zniżek za opłaty za śmieci, które przysługiwały rodzinom wielodzietnym. Ci sami radni zaniedbują wreszcie interesy rodziców, którzy w szkołach są zmuszani w do opłacania nieobowiązkowego ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, dodatkowych zajęć czy w końcu płacenia za ksero, mydło i papier toaletowy.
Przy ograniczonych środkach w budżecie trzeba roztropnie wybierać, inwestować i planować. Tego oczekujemy od radnych i władz miasta. Mniej zamożne rodziny obecnie nie korzystają z płatnej komunikacji miejskiej w ogóle. Bezpłatna migawka zatem nie naraża miasta na żadne straty, natomiast jej przyznanie pozwoliłoby rodzicom i dzieciom na dojazd do szkoły czy poradni specjalistycznych, udział w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. Taka inwestycja w rodziny wielodzietne przyniosłaby korzyści społeczne bez strat finansowych.
Mieszkańcy naszego miasta, zarówno dzieci, jak i rodzice, którzy ponoszą największy trud wychowania i budowania miasta jako wspólnoty, powinni otrzymywać nie tylko należne im wsparcie, ale winni być promowani i nagradzani, ponieważ są przyszłością i prawdziwą inwestycją Łodzi. Troska o nich to najpoważniejsze zobowiązanie, z którego politycy się nie wywiązali.
Wyrażamy głęboki żal z powodu lekceważenia rodzin w naszym mieście. Wynik głosowania w sprawie przyznania prawa do zniżkowego lub bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej odbieramy jako umniejszenie wartości instytucji rodziny i nieprzychylność wobec rodziców, zwłaszcza rodziców z rodzin wielodzietnych.
Przeciwko tak prowadzonej polityce społecznej stanowczo protestujemy!

Jan Waliszewski – Ruch Narodowy
Michał Owczarski – przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci
i Młodzieży
Małgorzata Owczarska – Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”
Mirosław Orzechowski – Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha, redaktor naczelny „Aspektu Polskiego”
Maria Woźniak – Fundacja „Życie”
Tisa Żawrocka-Kwiatkowska – Fundacja „Gajusz”
Magdalena Ogrodowczyk – Polskie Stowarzyczenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny o/lódzki
Małgorzata Matynia – Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
Agnieszka Pawlak – Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”
Zdzisław Brewiński – Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i mój dom”
Władysław Ciemnicki – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
dr Dorota Puchowicz – Świetlica „Anielisko”
Marcin Jastrzębowski – Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
dr Konrad Hennig – Fundacja „Aurea Libertas”
Dariusz Marek Gierej – Fundacja „Razem Lepiej” Oddział łódzki
dr Blażej Kmieciak – socjolog prawa i pedagog specjalny

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Łodzi
Media

 

 

 

Foto: http://cdn.nomblog.com/

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers