Zapowiedzi

Piotrków Trybunalski – spotkanie autorskie z Sebastianem Rybarczykiem

Piotrków Trybunalski – Hotel Staromiejski, Rynek Trybunalski 1, 17.07 godzina 19:15. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Sebastianem Rybarczykiem.

Kilka słów na temat przedmiotowej książki: „Niewidzialna wojna szpiegów” to zbiór esejów popularyzujących historię starcia służb specjalnych USA i ZSRR. Książka napisana z rozmachem, znawstwem i wciągająca czytelnika lekkością pióra stanowi zarys jednego z kluczowych frontów zimnej wojny. Powstałe na przestrzeni kilku lat, składające się nań artykuły, stanowią raczej ilustrację natury omawianej problematyki, niż wyczerpujące studium zagadnienia. Mają jednak w polskiej literaturze przedmiotu charakter pionierski oraz znaczenie wykraczające poza prostą wartość badawczą. Praca Rybarczyka przypomina, że działalność służb specjalnych państw trzecich jest w stanie doprowadzić aparat państwowy atakowanego kraju do takiego stopnia bezwładu, że nie jest on zdolny do obrony. Zwalczanie obcej agentury jest zatem jednym z podstawowych wymogów trwania państwa jako takiego. Na spotkaniu będzie można nabyć książkę w cenie 25 złotych.

Zapraszamy!

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company