Łódź Publicystyka

Przemysław Kicowski: Hanna Zdanowska chce przejąć władzę absolutną w Łodzi ⁉

Kolejne organy samorządu lokalnego tracą swoje kompetencje oraz wpływu, zwiększając tym samym władzę centralną w mieście – ale od początku.

W 2019 roku decyzją koalicji rządzącej Radom Osiedli zostały odebrane środki z tzw. „algorytmu”, czyli około 25 mln zł na całą Łódź. Kwota ta zawrotna nie była, ale pozwalała Radom Osiedli raz do roku np. wyremontować chodniki czy zbudować nowy parking lub regularnie wspierać np. lokalne biblioteki czy ośrodki oświaty. Wtedy pieniądze te miały trafić do Budżetu Obywatelskiego, a później Pani Prezydent obiecywała Plan dla Osiedli, finansowany m.in. właśnie z tych zabranych środków.

Planu dla Osiedli nie widać tak jak i tych pieniędzy, w skrócie na osiedlach niewiele się dzieje, a kasa pompowana jest tylko w duże prestiżowe inwestycje. Nie tak dawno Hanna Zdanowska otrzymała możliwość sprzedaży działek w mieście bez konieczności konsultacji z radnymi. Rzekomo miało to usprawnić proces inwestycyjny w mieście, a w rzeczywistości stanie się zapewne szybkim sposobem na zapełnienie miejskiej kasy (dopóki jest co sprzedawać oczywiście).

Teraz okazuje się, że władzy jest za mało, bo Rady Osiedli pomimo braku funduszy mają możliwość wyrażania opinii dotyczących inwestycji na danych osiedlach. Niby niewiele, ale zawsze w papierach zostaje, że dana Rada Osiedla zasugerowała np. inwestycję w chodnik pod szkołą a nie pod nowym Lidlem. Dlatego też w nowym statucie dla osiedli taką możliwość się usuwa, przez co w praktyce Rady Osiedli tracą jakiekolwiek kompetencje. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że mimo wysokiego zwycięstwa ugrupowania Pani Zdanowskiej do Rady Miasta to w Radach Osiedli zasiadają głównie społecznicy (członek rady osiedla nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję), w dużej mierze negatywnie nastawionych do obecnej władzy. Dlatego Pani Prezydent postanowiła zlikwidować kolejny problem na drodze do przejęcia pełni władzy w mieście …

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company