Publicystyka

Refleksje po Zjeździe Ruchu Narodowego w Łodzi

W piątek, 29 listopada, miał miejsce Pierwszy Łódzki Zjazd Ruchu Narodowego. Oprócz głosowania dotyczącego ewentualnego startu Ruchu Narodowego w wyborach do europarlamentu oraz przedstawienia struktur wojewódzkich bardzo ważnym punktem było zaprezentowanie przez Macieja Migusa (członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, Obóz Narodowo-Radykalny) pomysłów na dalszy rozwój miasta. Zostały one podzielone na pięć punktów :

 1. Demografia. Łódź jest obecnie najbardziej pustoszejącym miastem w Polsce. Ruch Narodowy zamierza podjąć działania mające na celu zahamowanie fali migracji z miasta, jednocześnie zachęcając mieszkańców innych miast do przyjeżdżania do Łodzi. Dodatkowo, podjęte zostaną kroki mające na celu zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym, aby zachęcić łodzian do zakładania rodzin.

2. Łódź miasto akademickie. Mimo szczytnego tytułu – „miasto akademickie”, obecnie miasto nie robi nic, co mogłoby ułatwić życie studentom. Ruch Narodowy będzie chciał stworzyć plan, aby Łódź ponownie stała się miastem atrakcyjnym dla studentów, zarówno podczas studiów, jak i po nich.

3. Bezrobocie. Obecnie panujące w naszym mieście bezrobocie jest jednym z największych w kraju. Ruch Narodowy będzie chciał stworzyć warunki dla polskich przedsiębiorców, aby otwierali nowe miejsca pracy i zatrudniali w nich pracowników (często studentów – co łączy się z punktem drugim), mogących pracować i żyć w godziwych warunkach.

4. Sport. Czasy świetności łódzkiego sportu minęły. Powodem tego jest przede wszystkim brak nowoczesnej infrastruktury. Ruch Narodowy zamierza działać w kierunku tworzenia nowych bądź odnawiania starych boisk, hal sportowych czy stadionów, aby łódzki sport mógł się dalej rozwijać oraz aby młodzież mogła prowadzić sportowy tryb życia.

5. Kultura. W Łodzi coraz bardziej podupada POLSKA kultura. Wydawane są gigantyczne pieniądze na kultywowanie innych kultur (niemieckiej, rosyjskiej), natomiast coraz mniejsze na kulturę polską. Ruch Narodowy ma na celu NIE zlikwidowanie innych kultur, jednak stawianie głównie na rozwój kultury polskiej.

zjazdRN2Po wystąpieniu Macieja Migusa głos zabrał Michał Owczarski pomysłodawca inicjatywy Marszu dla Życia i Rodziny w Łodzi. W swojej wypowiedzi nawiązywał do pierwszego punktu – demografii. Mówił, że obecne łódzkie rodziny nie mają warunków na zakładanie rodzin wielodzietnych, że Łódź przoduje w niechlubnych polskich rankingach, takich jak najstarsze miasto w Polsce pod względem wieku mieszkańców czy miasto, z którego ubywa najwięcej mieszkańców. Zaprezentował on wzorce oraz pomysły jak zmienić sytuację panującą w naszym mieście.

Następnie odbyła się część zamknięta zjazdu, czyli referendum. Głosujący zdecydowaną większością opowiedzieli się „przeciw” udziałowi Ruchu Narodowego w wyborach do europarlamentu oraz niemal jednomyślnie „za” opcją oddania 50% diety europosła na rzecz RN w razie ewentualnego przystąpienia i dostania się kandydatów do europarlamentu.

Przemysław Kicowski

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency