Województwo

Robert Winnicki w Kutnie i Łowiczu

W niedzielę, 26 kwietnia w Kutnie i Łowiczu gościł prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. W tych miastach odbyły się spotkania otwarte, zorganizowane przez lokalne struktury Ruchu Narodowego.

Kutno

Na spotkaniu w Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego Robert Winnicki mówił o sytuacji bieżącej w kraju, oceniając krytycznie zasady rządzące polską polityką P1070213zagraniczną. Kierujemy się w niej zasadą wdzięczności, która w ogóle nie istnieje w relacjach między państwami. Każdy kraj walczy o własny interes, czego nasi politycy nie stosują. Potrafią zadbać o własny interes, gdy walczą o stołki w koalicji i powielają to często w relacjach międzynarodowych, w których powinni kierować się interesem państwa, które reprezentują.

W polityce zagranicznej liczą się tylko dwie rzeczy: siła i interes narodowy – mówił Robert Winnicki. – Siła może być militarna, polityczna, gospodarcza lub kulturowa.

Gość skrytykował darmowe poparcie udzielone jednej ze stron konfliktu na Ukrainie, gdyż nie próbowaliśmy nawet nic w zamian wytargować. Dostało się zwłaszcza Jarosławowi Kaczyńskiemu, który krzyczał na Majdanie „Herojam sława” – popularne zawołanie banderowców mordujących Polaków podczas II wojny światowej.

Na spotkaniu nie zabrakło także krytyki dużej obecności kapitału zagranicznego w handlu i ignorowania w gospodarce zabarwienia narodowego inwestowanego kapitału.
Marcin Motylewski

Łowicz
Spotkanie, które odbyło się w Pijarskiej Szkole Królowej Pokoju, zorganizowali działacze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej. Odbywało się – jak zaznaczył prowadzące je Wojciech Jabłoński, pochodzący z Łowicza wiceprezes Okręgu Dolnośląskiego Młodzieży Wszechpolskiej – po dwóch latach działalności koła MW w Łowiczu.

4W swojej prelekcji prezes RN odniósł się w pierwszej kolejności do okresu zaborów, które jego zdaniem były skutkiem długoletniego, wewnętrznego upadku państwa. Rodząca się pod koniec XIX wieku idea narodowa wzrastała z jednej strony w realiach zobojętnienia, braku zainteresowania sprawami politycznymi, a z drugiej ciągłymi marzeniami o wielkiej Rzeczypospolitej. Wniosła wtedy dwie nowe kategorie politycznego myślenia, a więc po pierwsze kierowanie się interesem narodowym i racją stanu, a nie racjami moralnymi oraz po drugie budowaniem siły ekonomicznej, kulturalnej i militarnej państwa.

Przechodząc do omówienia aktualnej sytuacji Polski Winnicki stwierdził, że dorobek endecji został zaprzepaszczony. Polityczne elity straciły życie podczas drugiej wojny światowej, później zostały zniszczone przez władze PRL, a dziś duża część społeczeństwa w ogóle nie interesuje się sprawami publicznymi. – To, co Ruch Narodowy dzisiaj może zrobić, to wpoić w polski patriotyzm przekonanie, że polityka jest czymś racjonalnym – przekonywał Winnicki.

2Zdaniem Winnickiego, państwo musi wyznaczać cele i konsekwentnie je realizować. Mówił, że Polska w latach 90. ubiegłego wieku miała za cel dołączyć do UE i NATO. – Jesteśmy w tych strukturach i nagle okazuje się, że jest bezrobocie, że nie ma perspektyw, że jest zagrożenie militarne – wylicza lider narodowców i jak mówi, każde poważne państwo powinno budować swoją siłę. Ponadto, w relacjach polsko-rosyjskich, nasz kraj powinien dążyć do obniżenia napięcia, ponieważ Polska nie ma ani siły politycznej, ani ekonomicznej czy militarnej by przeciwstawić się Rosji.

MK

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency