Województwo

Rodzina ma głos!

Przy okazji zbliżających się wyborów samorządowych powstała inicjatywa, która ma zabezpieczyć rodzinę jako fundament społeczności lokalnej przed jej marginalizacją w życiu publicznym. Akcja nosi nazwę „Rodzina ma głos” i ma za zadanie wskazać tych kandydatów, którzy zobowiązali się reprezentować rodziny. Jednym z kandydatów rekomendowanych przez kampanię „Rodzina ma głos” jest kandydat Ruchu Narodowego do sejmiku wojewódzkiego – Maciej Migus.

Chodzi o to, by przywrócić rodzinie należne jej miejsce w centrum zainteresowania przedstawicieli władzy. Dzięki akcji wyborcy udający się do urn 16 listopada będą wiedzieć, którzy kandydaci zobowiązali się promować politykę prorodzinną w polskich samorządach w oparciu o deklarowane wartości i zasady zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.

Jednym z uczestników akcji jest kandydat Ruchu Narodowego do sejmiku wojewódzkiego – Maciej Migus.

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie ma wskazywać wyborcom kandydatów do samorządu lokalnego, którzy publicznie zadeklarują stosowanie zasad ujętych w tzw. „Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie”. Jeśli kandydat obejmie funkcję publiczną z wyboru społeczności lokalnej zobowiązuje się m.in. do wspierania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz wspierania rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci. Ponadto wybrany kandydat jest zobowiązany do podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych oraz wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją. Ponadto reprezentant będzie miał za zadanie wspierać samorządowe instytucje kultury, nauki i sportu w działaniach na rzecz rozwoju rodziny oraz finansowanie w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.

Dobry wybór to świadomy wybór!

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company