Łódź

Ruch Narodowy krytykuje ostatnie decyzje prezydent Zdanowskiej

Przemysław Kicowski z Ruchu Narodowego zadaje kilka niewygodnych pytań prezydentowi naszego miasta. Narodowiec martwi się o kolejne zadłużenie Łodzi, pyta o plan „odłużeniowy”. Zastanawia się także jakie były koszty kontrowersyjnej reklamy „Karty Łodzianina” Pełny tekst poniżej


Szanowna Pani Prezydent

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi odnośnie kolejnej emisji obligacji przez Miasto Łódź na kwotę 418 mln zł, które spowodują kolejne już zadłużenie miasta, jako zatroskany łodzianin o sytuację finansową naszego miasta chciałbym poprosić o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań:

1️⃣ Przede wszystkim jaki jest plan oddłużania Miasta Łodzi w najbliższych latach? Według wyliczeń zadłużenie miasta na koniec roku wyniesie 3,9mld zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca Łodzi daje kwotę 5 tys. zł. Biorąc pod uwagę zakładany budżet 5,2mld zł mamy obecnie zadłużenie na poziomie 75% rocznego budżetu miasta, a wiadomo że pewne wydatki będą co roku i zamiast maleć mogą rosnąć. Niepokojącym jest również fakt corocznego wzrostu tego zadłużenia, co roku jest deficyt w budżecie, więc zamiast spłacać długi zaciąga się coraz to nowsze. Dlatego chciałbym poznać plan w jaki sposób Miasto Łódź planuje wreszcie zacząć wychodzić z zadłużenia? Zakładam oczywiście, że Pani jako włodarz miasta przewiduje pewne rozwiązania również po ustaniu Pani kadencji.

Przemysław Kicowski

2️⃣ Jaki był koszt akcji promocyjnej „Karty Łodzianina” włączając w to wynagrodzenia dla Pana Rafała Paczesia za występ w klipie oraz wykorzystanie jego sloganu „J*bać biedę” znanego z jego występów?

3️⃣ Jaki był koszt wszystkich akcji promocyjnych Miasta Łodzi w roku 2020?

4️⃣ Jaki jest miesięczny koszt prowadzenie profili Miasta Łodzi (w tym profili Kocham Łódź) w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok itp.)

5️⃣ Czy są planowane w 2021 roku cięcia w wynagrodzeniach pracowników wyższego szczebla Urzędu Miasta Łodzi oraz podmiotów podległych (np. ZDiT) lub redukcji etatów w tych urzędach?

6️⃣ Czy są planowane w 2021 roku podwyżki, które dotkną łodzian (np. biletów MPK, ponownie wywozu śmieci itp.)?

7️⃣ Czy osoby zajmujące się planowaniem budżetu Miasta Łodzi zostały bądź zostaną pociągnięcie do odpowiedzialności za ciągłe zadłużanie miasta i nie dopinanie budżetu? Jak Pani widzi sytuacja finansowa naszego miasta budzi wiele wątpliwości i dyskusji, dlatego z góry już dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania, które na pewno pomogą rozwiązać część nurtujących łodzian kwestii.

Z wyrazami szacunkuPrzemysław Kicowski

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company