Łódź

Ruch Narodowy przeciwko nadaniu honorowego obywatelstwa Łodzi Owsiakowi

W związku z informacją o zgłoszeniu Jerzego Owsiaka na Honorowego Obywatela Miasta Łodzi przez radnego Bogusława Huberta Ruch Narodowy Łódzkie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tej inicjatywy.

„Na początku pragniemy zaznaczyć, że Jerzy Owsiak nie jest związany szczególnie blisko z naszym miastem. Nie był politykiem, muzykiem, działaczem społecznym czy inną osobą, która swoją działalnością reprezentowałaby Łódź lub w sposób znaczący przyczyniła się do jej rozkwitu. Jedynym „atutem” pana Owsiaka jest jego liderowanie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jednak wtedy musiałby on zgodnie otrzymać w/w tytuł w każdym mieście w Polsce, nie tylko w Łodzi.

Ważniejszym jednak powodem jest wątpliwa uczciwość Jerzego Owsiaka związana z rozliczeniami finansowymi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy kto śledził ten temat wie jak pan Owsiak reagował na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy oraz zna publikacje blogera Piotra Wielguckiego ukrywającego się pod pseudonimem „Matka Kurka”. Piotr Wielgucki oskarżył Jerzego Owsiaka o przejęcie przez niego znacznej części datków z WOŚP poprzez firmy zarządzane przez niego lub jego rodzinę, np. „Złoty Melon”, czy też na organizację Przystanku Woodstock. Warto w tym miejscu zacytować słowa sądu z rozprawy wytoczonej przez Jerzego Owsiaka a wygranej przez Piotra Wielguckiego : „Niektóre zawarte w artykułach twierdzenia, dotyczące: kosztów organizacji tzw. finałów WOŚP, sposobu przeprowadzania zbiórki publicznej, Piotr Wielgucki oparł o fakty powszechnie znane, które w szczegółach wykazywał w toku procesu. Wszystkie twierdzenia Piotra Wielguckiego, zawarte w wymienionych publikacjach i objęte skargą oskarżycieli prywatnych, były prawdziwe”. Dodatkowo cień wątpliwości rzuca niechęć pana Owsiaka do upublicznienia ksiąg rachunkowych WOŚP mimo wyraźnych próśb ze strony wymiaru sprawiedliwości.

W związku z powyższymi argumentami zwracamy się do lokalnych polityków i władz miasta o zaniechanie przyznania tego prestiżowego wyróżnienia osobie o wątpliwej reputacji. W przeciwnym przypadku wiele zasłużonych osób dla Łodzi, obdarowanych orderem Honorowego Obywatela Miasta Łodzi może poczuć się urażonych oraz sam tytuł znacznie straci na swojej wartości.

Z poważaniem

Ruch Narodowy Łódzkie”

1 KOMENTARZ

Komentarze są wyłączone.

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers