Województwo

Ruch Narodowy startuje do Rady Miejskiej Zduńskiej Woli!

2m4eyb7

ALTERNATYWA DLA ZDUŃSKIEJ WOLI

6 września po spotkaniu ze Stanisławem Michalkiewiczem Ruch Narodowy Łódzkie przedstawił postulaty programowe dla Zduńskiej Woli. Zaprezentowani zostali również trzej kandydaci do Rady Miasta Zduńskiej Woli.

POSTULATY PROGRAMOWE:

– Obniżenie podatku od nieruchomości

– Wprowadzanie lokalnych „Kart Dużej Rodziny”, które będą zapewniały liczne zniżki dla rodzin wielodzietnych

– Redukcja liczby urzędników – Chcemy połączenia biur urzędniczych, a w efekcie zaoszczędzenia pieniędzy.

– Ograniczenie budowy nowych marketów poprzez zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

– Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców

– Nielimitowanie ilości koncesji na alkohole i przyznawanie ich za jedną minimalną opłatą, dzięki czemu m.in. zwiększy się ilość pobieranych koncesji, spadną koszty prowadzenia działalności gospodarczej, znikną: warunki do korupcji, zjawisko melin, zagrożenia porządku

– Zmniejszenie wynagrodzenia prezydenta – Prezydent Zduńskiej Woli zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie. Uważamy to za niedopuszczalne!

– Zmniejszenie kosztów za wywóz śmieci

– Wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – Mieszkańcy będą mogli samodzielnie zgłaszać projekty uchwał, po zebraniu 500 podpisów.

– Deklaracja przekazania połowy swojego wynagrodzenia na cele charytatywne (pomoc rodzinom wielodzietnym w swoim mieście, pomoc ośrodkom typu dom dziecka)

– Ograniczenie liczby miejskich spółek poprzez ich łączenie oraz redukcja liczby członków rad nadzorczych, dzięki czemu zmaleją koszty i ograniczona zostanie biurokracja

– Utworzenie miejskiej strzelnicy – Projekt został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego

– remont m.in. ulicy: Wiklinowej, Podmiejskiej, Wspólnej, Agrestowej, uliczek przy ulicy Jagiełły

– comiesięczne spotkania z mieszkańcami przed Sesją Rady Miasta, aby usłyszeć opinie mieszkańców na tematy jakie mają być dyskutowane i głosowane na sesji

– likwidacja Straży Miejskiej

 

KANDYDACI RUCHU NARODOWEGO DO RADY MIEJSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI:

Andrzej Kaczorkiewicz – stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014, członek Młodzieży Wszechpolskiej, działacz charytatywny i społeczny. KANDYDUJE Z OKRĘGU NR 1.

Maciej Zatorski – członek organizacji rekonstrukcyjnych m.in. Stowarzyszenia Chrobry I, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, w latach 2013/2014 zastępca przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. KANDYDAT Z OKRĘGU NR 15.

Szymon Łuczak – student gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim, działacz społeczny, lider zduńskowolskich struktur Ruchu Narodowego, członek Młodzieży Wszechpolskiej. Pomysłodawca i organizator Marszu Żołnierzy Wyklętych, członek Społecznego Komitetu Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zduńskiej Woli, członek Komitetu organizacyjnego Marszu dla Życia i Rodziny oraz pomysłodawca antyunijnej manifestacji pierwszomajowej. Pełnomocnik Koła zduńskowolskiego Młodzieży Wszechpolskiej. KANDYDAT Z OKRĘGU NR 4.

 

 

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company