Łódź Województwo

Ruch Narodowy w hołdzie Trzeciego Maja!

Jak co roku struktury Ruchu Narodowego z województwa łódzkiego wzięły udział w obchodach święta Trzeciego Maja. Delegacje złożone z członków składały kwiaty m.in. pod Balzyliką archidiecezjalną św. Stanisława Kostki oraz w Tomaszowie Mazowieckim na Placu Tadeusza Kościuszki. Po złożeniu kwitów delegacje udały się do kościoła w celu wzięcia udziału we mszy świętej.

Łódź
Łódź

3 maja to znamienna data w historii Polski. 230 lat temu nasi przodkowie ogłosili Konstytucję, pierwszy tego typu akt w Europie. Dokument ten reformował Polskę i był próbą odzyskania suwerenności, którą nam ciągle ograniczali Rosjanie i Prusacy .Dojście do ogłoszenia konstytucji nie było łatwe. W ówczesnym sejmie, zwanym Sejmem Wielkim, nie było zgody. Ścierały się 3 stronnictwa, które miały inną wizję rozwoju kraju. A tak naprawdę wśród nich byli ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawiali interes własny, a dopiero później interes publiczny.

Łódź

Przegłosowanie ustawy wymagało pewnego fortelu, gdzie część posłów i senatorów wyjechała z Warszawy na święta, dzięki czemu Ci co zostali przegłosowali ustawę.

Tomaszów Mazowiecki

Konstytucja była owocem wielu miesięcy pracy. W grudniu 1790 roku, po wielogodzinnym spotkaniu Stanisława Augusta z Ignacym Potockim, powstał pierwszy projekt ustawy podyktowany przez Króla w języku francuskim. Projekt został przesłany do Stanisława Małachowskiego, Hugona Kołłątaja i był dyskutowany w bardzo wąskim gronie. Po tych konsultacjach został ponownie spisany, tym razem w języku polskim. Ostateczny kształt tekstu jest dziełem Hugona Kołłątaja i nad tą wersją dyskutowano w dniu 3 maja 1791 roku.Konstytucja nie została ogłoszona jednomyślnie. Protesty wynikały z tego, że część posłów była zwolennikami Rosji.

Wśród zarzutów podnoszono fakt, że posłom nie dano tekstu wcześniej do zapoznania się. Kolejnym argumentem jaki podnoszono przeciw ustawie było żądanie uchwalenia konstytucji w całości, albo odrzucenia w całości . Po wielogodzinnych obradach Konstytucję zaprzysiężono.

B.C / fb

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company