Łódź

Ruch Narodowy w Łodzi: „Nie dla ulicy Adamowicza”

W dniu 12 lutego 2020 r. przed Urzędem Miasta Łodzi odbyła się konferencja przedstawicieli Ruchu Narodowego. Narodowcy sprzeciwili się pomysłowi, aby jedną z nowych ulic nazwać imieniem Pawła Adamowicza.

Szczytem hipokryzji ze strony Koalicji Obywatelskiej jest prezentowane obecnie stanowisko w odniesieniu do histerii jaka zapanowała gdy Radni PiS chcieli uczcić pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym roku przypada 10-ta rocznica jego śmierci. W tamtym przypadku przeprowadzono „konsultacje” społeczne przy wykorzystaniu platformy „vox populi”, obecnie nie ma mowy o jakimkolwiek wsłuchiwaniu się w głos łodzian. A tak dużo w naszym mieście mówi się o partycypacji społecznej i aktywizowaniu społeczności lokalnych.

Dziwi także brak aktywności w tej kwestii kolegów Pana Rosiaka, pierwszej ofiary mordu politycznego w III RP. Czy to nie ten argument symbolu walki z nienawiścią podnoszony jest obecnie?

Narodowcy zwrócili także uwagę, iż prawdziwym boheterom, osobom godnym naśladowania, poświecono zaledwie drobne uliczki osiedlowe, czy skwery na paryferiach miasta. Należy tutaj wymienić Stanisławę Leszczyńską, gen. Rozwadowskiego czy Fieldorfa-Nila. Takich przykładów jest więcej.

„Ponieważ został ustanowiony „Rok zaślubin Polski z morzem” proponujemy RM dla omawianego odcinka na patrona gen. Hallera. Jest jego plac, ale nie byłby to odosobniony przypadek. W mieście wielcy zasłużeni Polacy już patronują równolegle placom i ulicom. Chcielibyśmy zauważyć także że w naszym mieście Ojcu Niepodległości R. Dmowskiemu przysługuje jedynie niewielki placyk wykorzystywany na parking. Czy nie byłoby warto i Jego właściwie uhonorować?” – powiedzieli członkowie RN

Konfederaci z Wolności zaproponowali już na patronki związane z Łodzią wybitne ale zapomniane postaci jak Annę Burdównę czy Halinę Szwarc. Narodowcy chcą aby nowy kawałek ulicy Kościuszki nazwać im. Tadeusza Zygmunta Jeziorowskiego, najmłodszego odznaczonego Krzyżem Walecznych w wojnie bolszewickiej. W latach późniejszych, w trakcie kampanii wrześniowej, został zestrzelony nad Łodzią 4 września 1939 r., spoczywa na łódzkim cmentarzu Doły.

Chcielibyśmy przypomnieć iż dwukrotnie podejmowaliśmy próbę upamiętnienia ofiar Rzezi Wołyńskiej proponując nadanie nazwą ich „pamięci” skweru. Propozycja w 2018 została odrzucona. W 2019 wystąpiliśmy o nadanie rondu u zbiegu ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej nazwy „Obrońców Przebraża”. Propozycję odesłano do „zamrażarki” oraz uwarunkowano jej rozpatrzenie opinią Rady Osiedla Wiskitno. Szkoda że podobne standardy nie mają zastosowania przy proponowanej nazwie „Pawła Adamowicza”. – mówił Dariusz Ziemba z RN Łódź

Jako Ruch Narodowy stanowczo protestujemy przeciw takim antydemokratycznym metodom oraz stosowaniu różnych standardów ze względu na przekonania polityczne. Zachęcamy do podpisywania petycji wystosowanej przez Kolegę Pawła Adamiaka z Prawicy RP, w której informujemy Radnych Miejskich o naszym sprzeciwie -pokreślał prezes łódzkiego koła Ruchu Narodowego Bogdan Ciupka

http://petycja-online.pl/

Pismo Ruchu Narodowego do Urzędu Miasta Łodzi

W związku z tym, że Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej zamierzają złożyć projekt uchwały nazwania odcinka ulicy bez nazwy (przedłużenia Al. Kościuszki), pomiędzy ulicą Radwańską a Wólczańską imieniem śp. Pawła Adamowicza, Ruch Narodowy Koło Łódź zgłasza stanowczy sprzeciw wobec takiej inicjatywy.

Aleja Kościuszki jest jedną z głównych ulic miasta. Kolejne jej odcinki, czyli ulice Zachodnia i Zgierska mają nazwy historycznie i politycznie neutralne.

Pomysł nazwania kolejnego odcinka tej ważnej arterii znajdującej się w centrum miasta imieniem śp. Pawła Adamowicza jest inicjatywą czysto polityczną.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie był w żaden sposób związany z naszym miastem.

Przypominam, że w trakcie trwania urzędowania prowadzone było śledztwo dotyczące zachowań korupcyjnych w związku z pełnieniem funkcji Prezydenta Gdańska. Śledztwo zostało umorzone wraz ze śmiercią Pawła Adamowicza.

Wobec powyższego, Ruch Narodowy Koło Łódź jest przeciwny nadawaniu ulicom, w Łodzi, imienia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Z poważaniem,

Bogusław Ciupka

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency