Łódź Województwo

„Siła polskości” w Łódzkiem

Ruch Narodowy zarejestrował kandydatów do Sejmików województw w 79 spośród 85 okręgów w Polsce oraz wszystkich pięciu  w województwie Łódzkim. Hasłem narodowców jest „Siła polskości”

Nacjonaliści w swojej retoryce zwracają uwagę na nieudolność i niesłowność partii rządzącej. Przekonują, że PiS oszukał Polaków w kwestii imigracji, wolności słowa i zgromadzeń, czy ochrony życia. Deklarują, że idą do sejmików, aby patrzeć politykom głównych partii na ręce oraz wysuwać korzystne dla obywateli, a zapomniane rozwiązania, a także powstrzymywać realizację wymysłów skrajnej lewicy.

Wśród postulatów, jakie formułuje Ruch Narodowy na poziomie samorządu można znaleźć szeroki wachlarz zagadnień – od polityki mieszkaniowej i wsparcia aktywizacji  młodzieży, poprzez komunikację publiczną i czystość powietrza, aż po kwestie obronności i przeciwdziałania imigracji. Wszystkie postulaty zawarte są w programie opublikowanym podczas konwencji samorządowej 1 września w Warszawie. Program zawiera postulaty ogólnokrajowe oraz szczególne dla każdego województwa.

Program ogólnokrajowy

Ogólna część programu rozpoczyna się najważniejszym postulatem narodowców – powstrzymaniem masowej imigracji do Polski i polityką przeciwdziałania negatywnym skutkom imigracji już dokonanej. Przeczytamy tam o konieczności określenia przez każdą gminę maksymalnego zapotrzebowania na imigrantów, które nie powinno zostać przekroczone oraz sprecyzowaniu, w jakich branżach potrzeba fachowców i przyznawaniu prawa pobytu osobom najlepiej spełniającym te kryteria. Wysunięto inicjatywę usprawnienia Straży Granicznej oraz poparcie repatriacji.

Dużo miejsca poświęcono postulatom prorodzinnym – narodowcy deklarują dążenie do utworzenia centrum naprotechnologii w każdym województwie, zwiększenia dostępności do przedszkoli oraz dodatkowych przywilejów dla rodzin wielodzietnych.

Ważnym punktem programu jest obrona cywilna i przysposobienie obronne. Ruch Narodowy zapowiada przywrócenie do szkół nauczania o obronności państwa oraz współpracę szkół z oddziałami Obrony Terytorialnej, Obrony Cywilnej oraz ze służbami ratownictwa cywilnego.

Niemały nacisk autorzy programu położyli na kwestie mieszkaniowe – zarówno w aspekcie wsparcia budownictwa mieszkalnego, spółdzielczości, rozwoju towarzystw budownictwa społecznego i budowy mieszkań na wynajem – jak i estetyki przestrzeni miejskiej.

Dla niezorientowanych obserwatorów zaskoczeniem mogły wydać się postulaty walki ze smogiem i budowy ścieżek rowerowych oraz dróg do biegania. W swoim programie partia wskazuje cztery główne przyczyny smogu – są to niewłaściwy sposób ocieplania domów, zakorkowane ulice oraz wysypiska śmieci. Poza walką z przyczynami smogu, narodowcy zapowiadają ochronę lasów i rozbudowę terenów zielonych w miastach.

W przeciwieństwie do lewicowych postulatów usuwania samochodów z miast siłą, Ruch Narodowy proponuje, aby najpierw poprawić systemy komunikacji miejskiej, zwiększyć jej wygodę oraz zapewnić punktualność. W tym celu także wysuwany jest postulat wprowadzania inteligentnych systemów zarządzania ruchem miejskim. Do punktów programu dotyczących transportu należy także rozwój infrastruktury kolejowej – podmiejskiej i dalekobieżnej. Nacjonaliści chcą, aby zwiększyć ilość miast w sieci kolejowej oraz znacznie przyspieszyć transport między największymi miastami.

W kwestii obszarów wiejskich z kolei narodowcy postulują tworzenie narzędzi skracających łańcuch pośredników w sprzedaży płodów rolnych, rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej oraz energetycznej – modernizację linii dostaw prądu i dywersyfikację źródeł energii. Ponadto, w erze rozwoju technologii w rolnictwie i zwiększaniu powierzchni gospodarstw, Ruch Narodowy dostrzega konieczność wsparcia małych gospodarstw w przejściu na działalność pozarolniczą bez zmiany miejsca zamieszkania. Na wsi potrzebny jest także dostęp do szerokopasmowego internetu, rozwój społeczny i kulturowy.

Program lokalny

Ogólnopolski program dopełniają punkty dotyczące organizacji administracji państwowej i samorządowej – zwiększenie transparentności w inwestycjach i wydatkach publicznych oraz przeniesienie części instytucji centralnych poza Warszawę.

Drugą, bardziej obszerną część stanowią pomysły szczególne dla województw. W naszym województwie narodowcy planują wykorzystać potencjał łódzkich uczelni. Łódź jako jedno z największych miast akademickich w Polsce kształci fachowców, którzy jednak pracę rozpoczynają w innych częściach kraju, czy za granicą. Dużym problemem zdaniem autorów programu jest słabe wsparcie dla rodzin wielodzietnych oraz drobnych przedsiębiorców, jak i brak wsparcia dla ludzi dotkniętych bezrobociem strukturalnym, wynikającym z przekształceń gospodarczych lat 90.

Dużo miejsca łódzcy narodowcy poświęcili w swoim programie infrastrukturze drogowej oraz lotnisku Lublinek. Zwracają oni uwagę na konieczność dobudowania zachodniej obwodnicy Łodzi oraz lepszego połączenia centralnego miasta województwa z pozostałymi miejscowościami, jak i słabo skomunikowanym lotniskiem.

Świeżym i ciekawym pomysłem jest wsparcie zielonej energii, wód geotermalnych i energii z biomasy, a także rozwój turystyki i rekreacji w regionie rzek Bzury, Warty, Pilicy, czy zagospodarowanie okolic kopalni w Bełchatowie.

Dlaczego kandydują?

Zapytaliśmy kandydatów Ruchu, po co wybierają się do Sejmiku województwa. Ich odpowiedzi były mocno zróżnicowane i zwracały uwagę na bardzo różne kwestie. – Często decyzje podejmowane na w organach samorządowych maja charakter partyjny, zamiast służyć mieszkańcom.­ – uważa Dariusz Ziemba, lider listy RN w Łodzi – W Sejmiku chcę realizować „obowiązki polskie” – tak jak dotychczas w pracy społecznej na swoim osiedlu i parafii, lecz na większą skalę. Każdy z nas może uczynić drobną rzecz by nasze otoczenie było odrobinę lepsze. – dodaje.

Justyna Sobczak, kandydująca z okręgu nr 2 odpowiada z kolei – Jako architekt z wykształcenia, chciałabym zwracać większą uwagę, aby budynki były nie tylko funkcjonalne, lecz także estetyczne. Bardzo ważne jest staranne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom, przyciągała inwestorów, lecz także była komfortowa i harmonijna.

W okręgu nr 4, obejmującym południową część województwa, listę Ruchu Narodowego otwiera Piotr Budkiewicz. Zwraca on uwagę głównie na sprawy lokalne – Głównymi wyzwaniami Radomska i okolic są masowa imigracja, brak perspektyw dla młodzieży oraz smog.­ – ocenia Budkiewicz – Do rozwiązania tych problemów trzeba przystąpić już teraz – deklaruje.

Pod egidą ambitnego i szerokiego programu idą członkowie partii, której sondaże nie dają wielkich szans realnego wpływu na politykę sejmików wojewódzkich. Co zatem narodowcy będą czynić, gdyu wprowadzą do Sejmiku pojedynczych przedstawicieli? Rafał Gierowski, prezes wojewódzkich struktur RN tłumaczy – Przede wszystkim wprowadzając swoich ludzi do sejmiku chcielibyśmy skupić się na funkcji kontrolnej oraz sprzeciwianiu się finansowania lewackich fanaberii. Będziemy także konsekwentnie dążyć do wcielenia w życie jak największej ilości postulatów z naszego programu samorządowego.– komentuje Gierowski, „jedynka” z okręgu nr 3.

Ruch Narodowy zaprezentował niemal 100-stronnicowy program oraz wystawił na listy 37 kandydatów w całym województwie. Jako ogólnokrajowy komitet wyborczy, Ruch Narodowy otrzymał listę numer 7. W niedzielnych wyborach samorządowych wybierzemy prezydentów i burmistrzów miast, wójtów, starostów oraz radnych miejskich, powiatowych, gminnych, a także radnych Sejmików wojewódzkich. Kadencja władz samorządowych potrwa 5 lat.

(p.k./s.s.)

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency