Historia i Kultura

Spotkanie z kombatantem w łódzkim Muzeum Tradycji Niepodległościowej

 18 lutego działacze Brygady Łódzkiej ONR i Młodzieży Wszechpolskiej mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z kombatantem, por. Kazimierzem Drębkowskim – żołnierzem Armii Krajowej, związanym z Wojewódzką Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Spotkanie poprzedził wykład poprowadzony przez Grzegorza Wróbla – kustosza Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Przybliżył on słuchaczom historię działalności Armii Krajowej, szczególnie na terenach okupowanej Łodzi i okolic. Wspomniał również o represjach, które dotknęły byłych żołnierzy i przekłamywaniu historii jakie dokonywane było w latach powojennych przez władze komunistyczne.

Spotkanie odbyło się w budynku przy ul. Gdańskiej 13 (dawniej ulica Długa). Warto dodać,że w latach 1945 – 1953 mieściło się tam więzienie dla kobiet związanych z działalnością konspiracyjną w organizacjach niepodległościowych, głównie w Armii Krajowej.

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers