Województwo

Sprzeciw wobec pomnika Armii Czerwonej w Aleksandrowie

17 września, w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, Ruch Narodowy wystosował do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego list otwarty, w którym domaga się usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, który prawie 50 lat „zdobi” centrum miasta. Poniżej zamieszczamy tekst listu:

Aleksandrów Łódzki, 17 września 2014 roku
 
Szanowny Pan
Jacek Lipiński
Burmistrz
Aleksandrowa Łódzkiego
25 lata temu oficjalnie „skończył się w Polsce komunizm”. Mimo to nadal w przestrzeni publicznej funkcjonują „miejsca pamięci” stworzone na użytek propagandy komunistycznej. Nawet dzisiaj spotykamy w Polsce ulice, place, parki, pomniki i inne obiekty noszące imiona działaczy i organizacji komunistycznych. Gloryfikują one zbrodniczy system, który wymordował na całym świecie około 100 milionów ludzi i na pół wieku zniewolił naszą ojczyznę.
W Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy 11 Listopada znajduje się kilka pomników. Wśród nich jeden, poświęcony, jak głosi tablica na nim umieszczona, „Bohaterom Armii Radzieckiej, w XX rocznicę wyzwolenia Aleksandrowa”.
Fakt, że w roku 2014, 25 lat po oficjalnym upadku ustroju komunistycznego, w Aleksandrowie nadal istnieje taki pomnik napawa zdziwieniem i oburzeniem. Po pierwsze, żołnierze Armii Czerwonej nie byli żadnymi „bohaterami”. Było to wojsko wrogiego państwa, które pierwszy raz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wkroczyły dokładnie 75 lat temu – 17 września 1939 roku. Wojska sowieckie, zarówno w latach okupacji polskich Kresów Wschodnich (1939-41), jak i po roku 1944 dokonały na obywatelach polskich licznych mordów, zwłaszcza uczestnicząc po roku 1944 w walkach z polskim podziemiem niepodległościowym.
Po drugie, w styczniu 1945 roku nie dokonało się żadne „wyzwolenie” Aleksandrowa, Zgierza, Łodzi i innych miast regionu. Było to zastąpienie okupantów niemieckich przez okupantów sowieckich. Władzy nie objął legalny rząd Rzeczypospolitej Polskiej, podówczas rezydujący w Londynie, ale narzucone siłą władze podległe tzw. „Rządowi Tymczasowemu” składającemu się w większości z polskich komunistów, nierzadko będących obywatelami Związku Sowieckiego.
Pozostawienie w/w pomnika utrwala zafałszowany obraz najnowszej historii Polski, stanowi pochwałę obcych wojsk oraz jest formą gloryfikacji zbrodniczej ideologii, wymierzonej w niepodległość Polski. Gloryfikowanie Armii Czerwonej – również poprzez umieszczenie na pomniku czerwonej gwiazdy (symbolu komunistycznego) jest także sprzeczne z porządkiem prawnym obowiązującym w Polsce, szczególnie z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku („zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.”) oraz art. 256 Kodeksu Karnego („§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.”)
Dlatego, mając na uwadze odpowiednie ukształtowanie pamięci historycznej młodego pokolenia zwracamy się do władz Miasta o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego Pomnika z przestrzeni publicznej, zwłaszcza z uwagi na mijającą w dniu dzisiejszym 75. rocznicę zdradzieckiej agresji Związku Sowieckiego na naszą Ojczyznę, a także w obliczu zbliżającej się 75. rocznicy zbrodni katyńskiej,
Z poważaniem,
Kamil Klimczak
RUCH NARODOWY

 

POWIAT ZGIERSK
Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency