Łódź

Szkolenie strzeleckie: „Sektor zbrojeniowy – państwowy czy prywatny?”

Podczas ostatniego cyklicznego zebrania członkowie Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej z Łodzi spotkali się, by dzięki uprzejmości znajomych ze Stowarzyszenia Strzeleckiego posłuchać o historii, ewolucji i sposobach posługiwania się bronią.

Tego dnia uczestnicy mogli posłuchać o organizacji zawodów strzeleckich, warunkach uzyskiwania i podtrzymywania licencji oraz organizacji produkcji broni przez państwowe oraz prywatne zakłady porównując sytuację w USA, Belgii, Niemczech, Czechach i Polsce. Dyskusja, wyjątkowo ożywiona jak zawsze, kiedy chodzi o broń, dotyczyła sposobów wdrażania produkcji, projektowania, wykonania i ich nadzoru.

Standardowo wszelkie kwestie rozpatrywano pod kątem interesu narodowego. Padały pytania, czy przejście sektora w ręce prywatne polepszyłoby sytuację? Czy uwolnienie go nie spowodowałoby utraty kontroli i przejęcia przez kapitał obcy?

Konkluzje: sektor zbrojeniowy musi być pod kontrolą państwa – jako własność państwowa lub, jeżeli pozostawione w rękach prywatnych, poprzez szczególną, ścisłą regulację prawną. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją broni zostaną szybko wykupione przez rządy innych państw, co prowadziłoby do ekonomicznego i politycznego uzależnienia Polski.1 KOMENTARZ

 1. Warto zamieścić odniesienie do programu Ruchu Narodowego – więcej na profilu FB Ruch Narodowy Łódź

  „Za oczywiste uważamy, że w obecnej sytuacji politycznej sektory takie jak energetyka, drogi i koleje lub sektor zbrojeniowy muszą być pod kontrolą państwa – jako własność państwowa lub, jeżeli pozostawione w rękach
  prywatnych, poprzez szczególną, ścisłą regulację prawną.

  W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwa z tych sektorów zostaną szybko wykupione przez rządy innych państw, co prowadziłoby do ekonomicznego i politycznego uzależnienia Polski.
  Z drugiej strony mamy świadomość, że właściciele prywatni zazwyczaj lepiej zarządzają przedsiębiorstwami, niż właściciel państwowy. ”
  ➡️➡️➡️https://ruchnarodowy.net/program/

Komentarze są wyłączone.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio