Łódź

Tablica upamiętniająca Armię Czerwoną zdemontowana

W ostatni poniedziałek usunięto tablicę czczącą czerwonoarmistów z murów budynku Urzędu Miasta Łodzi. Narodowcy walczyli o to od wielu lat.

Większość łodzian popiera decyzję o demontażu tablicy, część wyrażała swoją aprobatę oklaskami. Znalazła się też grupa niezadowolonych, zapewne tęskniących za poprzednim „wyzwoleńczym” systemem osób.

Przypominamy: dekomunizacja przestrzeni miejskiej – w tym likwidacja ww. tablicy będącej haniebnym przykładem hołubienia naszych oprawców – była jednym z najważniejszych postulatów Ruchu Narodowego w wyborach samorządowych 2014.

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company