Historia i Kultura Łódź

Tadeusz Łabędzki w galerii wybitnych absolwentów w I LO w Łodzi

Portalowi „Narodowa Łódź” miło poinformować, że w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi zawisł portret Tadeusza Łabędzkiego w galerii wybitnych absolwentów. Cieszy fakt, iż także w dzisiejszych czasach, pamięć o bohaterach nie zaginęła. Szkoda, tylko, że tak długo musiał czekać ten wybitny narodowiec i bohater walki z dwoma okupantami.
W Łodzi na chwile obecną znajduję się tylko tablica pamiątkowa na ulicy Kilińskiego, przypominająca tą bohaterską postać.
Tadeusz Łabędzki w okresie międzywojennym był działaczem młodzieżowym Stronnictwa Narodowego. W latach 1937–1939 był redaktorem naczelnym „Wszechpolaka„, pisma organizacji Młodzież Wszechpolska – Związek Akademicki. Do konspiracji włączył się natychmiast jesienią 1939 roku, jako współorganizator i jeden z przywódców Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, będącej odłamem Stronnictwa Narodowego.

Podczas okupacji (1944) w Warszawie odtworzył w konspiracji Młodzież Wszechpolską, na czele której stanął; także jako redaktor konspiracyjnego pisma „Wszechpolak„. Jego Chorągiew Warszawska MW, której przewodniczył, liczyła 125 członków. Podczas okupacji hitlerowskiej i po wojnie wznawiał czasopismo „Wszechpolaka”, które ukazywało się do czasu aresztowania Łabędzkiego.

W latach 1945–1946 był żołnierzem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 7 kwietnia 1946 został aresztowany w przygotowanej przez UBP zasadzce, w mieszkaniu Leszka Roszkowskiego przy ulicy Gdańskiej. Został przewieziony do MBP w Warszawie i tam – podczas trwania śledztwa – zamordowany 9 czerwca 1946. Ciało zakopano w nieznanym miejscu. Grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze „Na Łączce”. Jego przyjaciele i współoskarżeni – aplikant adwokacki Leszek Roszkowski oraz studenci Tadeusz Zawodziński i Jan Morawiec – zostali skazani na śmierć i wyroki wykonano.

WB

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio