Publicystyka

„Takie będą Rzeczypospolite jakie jej młodzieży chowanie”

W całej Polsce organizowane są akcje, których celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści. Łódź także wpisuje się w te wydarzenia.

Od teraz politycy, dziennikarze i osoby medialne, związane z politykami, będą nas uczyć zasad współżycia społecznego, a te działania zapewne będą zakrojone na szeroka skalę.

Prezydent Łodzi, wzorując się na Prezydencie Jacku Sutryku z Wrocławia, podjęła decyzję, że przez miesiąc wszystkie godziny wychowawcze, w łódzkich szkołach, będą poświęcone skutkom mowy nienawiści.

Miasto wraz z Centrum Dialogu, w piątek 25 stycznia zorganizowało konferencję skierowaną do nauczycieli . Zapewne określono na niej główne punkty co jest, a co nie mową nienawiści, aby potem młodzież wiedziała czyje słowa są podyktowane miłością, a czyje podszyte nienawiścią.

Vice Prezydent Łodzi Tomasz Trela w wywiadzie telewizyjnym poszedł dalej. Ma już w planach różnego rodzaju warsztaty, a nawet kręcenie spotów pokazujących następstwa mowy nienawiści. Wspomina, że program chce rozszerzyć o przedszkolaków, bo to oni mogą już odpowiednio nakierować rodziców.

Trochę zaczyna to przypominać lata 50-te ubiegłego wieku, gdzie władza socjalistyczna, wstrzykiwała jad swojej ideologii w organizmy najmłodszych obywateli, wiedząc, że ich rodzice nie zawsze okazują entuzjazm rządzącym.

Dlaczego Ci , którzy są przy władzy lub rwą się do niej po trupach, nie chcą przyznać, że główną rolą w wychowaniu naszych dzieci, młodzieży, kształtowaniu ich świadomości pełni rodzina? To mądrość naszych rodziców, nas jako teraźniejszych i przyszłych rodziców, stanowi siłę i największą wartość narodową.

Nie uczcie nas, Polaków, kultury, nie pokazujcie jak mają wyglądać relacje międzyludzkie i jak mamy wychowywać nasze dzieci. Uderzcie się w piersi Wy i dziennikarze grzejący się w blasku Waszych wypowiedzi i zróbcie rzetelny rachunek sumienia.

PS

Wiem, że rolą Państwa jest wspomaganie rodziców w wychowaniu, ale nóż otwiera się w kieszeni, kiedy Ci, którzy jeszcze dwa tygodnie temu ziali nienawiścią chcą być obecnie mentorami pouczającymi nas, obserwatorów życia publicznego.

Bogdan Ciupka

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company