Województwo

Tomaszów Mazowiecki: Samorządowa Karta Praw Rodziny

25 października w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono działania lokalnych struktur Ruchu Narodowego w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodziny.

Samorządowa Karta Praw Rodziny jest dokumentem przygotowanym przez organizacje społeczne, dla których dobro rodziny jest priorytetem: Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, CitizenGo Polska, Fundacja Mamy i Taty, Ruch 4 Marca, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku, Stowarzyszenie „Dar Życia”, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

Jak zauważa dr Tymoteusz Zych członek zarządu i Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris, „Przyjęcie Karty przez władze samorządowe zapewni poszanowanie pierwszeństwa i autonomii rodziców w wychowaniu dzieci, zagwarantuje jawność współpracy szkół z organizacjami zewnętrznymi oraz konieczność uzyskania zgody rodziców na udział ich dzieci w kontrowersyjnych zajęciach dodatkowych. Po przyjęciu Karty samorząd nie będzie finansował z kieszeni podatników projektów uderzających w rodzinę. Dokument gwarantuje też rodzicom małych dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy opieki”

Samorządowa Karta Praw Rodziny jest dokumentem już funkcjonującym w systemie prawnym naszego województwa. W kwietniu tego roku, pierwszym samorządem, nie tylko na skalę województwa, ale i kraju, który przyjął wspomnianą Kartę, była Rada Powiatu Łowickiego. Kolejne samorządy podejmują inicjatywę w sprawie przyjęcia Karty, Rawa Mazowiecka, Wieluń, niedawno taką inicjatywę zgłosił samorząd Skierniewic, a z informacji, jakie otrzymałem już po konferencji prasowej na najbliższej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego będzie procedowana uchwała w tej sprawie, zgłoszona przez radnego Jarosława Batorskiego.

Prezes Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski w jednej z wypowiedzi zaznaczył „Każdy samorząd, każda grupa obywateli pragnąca wdrożenia Samorządowej Karty Praw Rodziny, może liczyć na wsparcie ekspertów Ordo Iuris w przygotowaniu uchwał, deklaracji i dokumentów wdrożeniowych dostosowanych do potrzeb i konkretnych uwarunkowań lokalnej społeczności”.

Andrzej Fąk

Więcej informacji na stronach:

https://www.kartarodzin.pl
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/apel-do-samorzadow-w-obronie-praw-rodzin-petycja-ordo-iuris
Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company