Łódź

Tonąca Łódź

Nie pomagają rządowe programy socjalne ani lokalne projekty przestrzenne. Łódź, o czym piszemy od lat, wyludnia się w imponującym tempie. Według tegorocznych danych opublikowanych przez GUS, nasze miasto straciło najwięcej mieszkańców spośród miast na prawach powiatu. Całe województwo w swojej kategorii znalazło się na 2. miejscu pod względem straty liczby ludności w wartościach bezwzględnych.

W ciągu ostatniego roku województwo łódzkie straciło 9993 mieszkańców, a w samej Łodzi5 137 osób.

Ostatnie lata to drastyczne osuwanie się Łodzi w rankingach miast pod względem demografii. Liczba mieszkańców spadła w przeciągu 12 lat z 767 tys. (2005) do 695 tys. (2017)! W tym czasie Łódź straciła drugie miejsce na podium pod względem ludności na rzecz Krakowa. Niestety, wskaźniki GUS prognozują, że w 2050 na miejsce Łodzi wskoczy Wrocław, spychając ją tym samym na 4. miejsce. W tym czasie liczba mieszkańców Łodzi stopnieje do 485 tys.

Na pogarszające się wyniki wpływ mają skumulowane niskie wskaźniki urodzeń a wysokie umieralności oraz migracja w jedną stronę, szczególnie ludzi młodych, którzy coraz częściej wybierają ucieczkę poza województwo. Powoduje to coraz większe obciążenie systemu pomocy społecznej oraz placówek służby zdrowia.

Zwiększa się za to liczba obcokrajowców przybywających do Łodzi, głównie Ukraińców.

Wyludnianie jest problemem wszystkim miast Polski, w żadnym z nich jednak proces ten nie przebiega tak szybko jak u nas.

JS

Źródło: www.tulodz.pl

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers