Łódź

„Trzynastki” – sprawdź, ile dostali łódzcy urzędnicy

Przełom roku wiąże się z „dodatkowym wynagrodzeniem rocznym” dla urzędników państwowych. Zestawienie trzynastych pensji z łódzkich urzędów pokazuje, że w Polsce naprawdę warto zasiadać na państwowej posadzie.

„Trzynastka” przysługuje pracownikowi sfery budżetowej, którego pracodawcą jest samorząd gminny, powiatowy lub administracja rządowa. Stanowi ona 8,5 proc. wysokości rocznego wynagrodzenia. Aby ją otrzymać należy przepracować co najmniej pół roku w danej instytucji lub podjąć zatrudnienie na podstawie powołania.

W Urzędzie Miasta Łodzi „trzynastki” otrzymało 90 proc. pracowników, czyli 2118 osób. Na ich wypłatę przeznaczono łącznie 7 mln 646 tys. zł, ich średnia wysokość wyniosła 3610 zł brutto, czyli 2498 zł netto. Oto stawki, które otrzymali najbardziej znani łódzcy urzędnicy:

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska – 12 635,73 zł (8 804,06 zł netto)

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski – 13 801,92 zł (9 616,80 zł netto).

Wiceprezydent Wojciech Rosicki – 13 138,83 zł (9 155,12 zł netto).

Wiceprezydent miasta Tomasz Trela -13 679,59 zł (9 531,75 zł netto)

Wiceprezydent Adam Wieczorek (przepracował na stanowisku niewiele ponad miesiąc) – 1 549,13 zł.

W Urzędzie Marszałkowskim „trzynastki” dostały 1154 osoby, średnio 4586 zł. Urząd wydał na nie 5 mln 292 tys. zł. Obecni członkowie zarządu województwa (od 22 listopada) – marszałek województwa Grzegorz Schreiber oraz jego zastępcy: Grzegorz Wojciechowski, Zbigniew Ziemba, Robert Baryła i Andrzej Górczyński dostali po ok. 1,2 tys. zł brutto. Poprzedni członkowie zarządu otrzymali znaczne większe uposażenia:

Marszałek Witold Stępień – 11 026,51 zł

Wicemarszałek Artur Bagieński – 11 103,16 zł

Wicemarszałek Dariusz Klimczak – 10 859,94 zł

Członek zarządu województwa Jolanta Zięba-Gzik – 10 535,12 zł

Członek zarządu województwa Joanna Skrzydlewska – 10 699,52 zł.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim dodatkowe wynagrodzenie wypłacono 842 osobom, średnio po 3259 zł na osobę, przeznaczając na nie 2 mln 744 tys. zł.

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company