Łódź

Uchodźcy z Syrii trafią do województwa łódzkiego?

W Polsce funkcjonuje jedenaście ośrodków dla cudzoziemców, którzy ubiegają się o status uchodźcy. Jeden z nich znajduje się w Grotnikach, miejscowości leżącej 20 km od Łodzi. Obecnie przebywa tam prawie 120 osób. Są to przede wszystkim obywatele byłych republik radzieckich. Sytuacja może się jednak zmienić już na początku 2016 roku, ponieważ właśnie wtedy do ośrodka mogą trafić mieszkańcy Syrii pochłoniętej wojną z Turcją i Państwem Islamskim.

Do Grotnik trafiają osoby skierowane przez Urząd do spraw Cudzoziemców. Jest to przejściowa placówka dla ludzi ubiegających się o status uchodźcy i prawo do stałego pobytu w Polsce z powodu prześladowań religijnych, politycznych lub działań wojennych. Warunki mieszkaniowe są bardzo dobre. Każda rodzina ma własny pokój i łazienkę. Na terenie ośrodka znajduje się również stołówka, sala lekcyjna, a nawet pomieszczenie wyznaczone na meczet! Przed budynkiem wybudowano plac zabaw. Oprócz dachu nad głową, podopieczni grotnickiej placówki mają zapewnione całodobowe wyżywienie oraz bezpłatną opiekę medyczną. Nie pracują, ponieważ nie posiadają pozwolenia na stały pobyt w Polsce. Nie uczą się również języka polskiego, który w przyszłości mógłby pomóc im w znalezieniu pracy. Otrzymują jednak zapomogę w wysokości 70 zł na osobę. Niestety, zamiast na ubrania i środki higieniczne, często przeznaczają ją na używki. Aby walczyć z nudą, sięgają po alkohol i narkotyki. Choć zachowania te są niezgodne z regulaminem obowiązującym w ośrodku, pozostają bezkarne, ponieważ personel nie jest w stanie ukarać swoich niesfornych mieszkańców. Nie może ich przecież wyrzucić na ulicę ani odesłać do domu…
Na chwilę obecną władza nie chce udzielać żadnych informacji na temat zakwaterowania imigrantów. Placówka w Grotnikach unika z kolei pytań dotyczących przybyszów z Afryki… Oby nie skończyło się tak jak w ośrodku we Włoszech lub w Grecji.

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company