Województwo

Ukraińcy i Białorusini wypierają mieszkańców woj. łódzkiego

W 2017 roku z naszego województwa wyemigrowało ponad 23 tysięcy mieszkańców. W tym samym czasie przybyło nam niespełna 21 tysięcy osób z Polski i pół tysiąca imigrantów z zagranicy.

Większość emigrujących pozostaje w Polsce. W ubiegłych latach utrzymuje się jeden kierunek przeprowadzek: z miasta na wieś. Migracja dotyczy w ogromnym stopniu młodych ludzi, przede wszystkim studentów. Młodzi ludzie z Tomaszowa, Skierniewic i Rawy na studiowanie wybierają Warszawę, z Kutna – Poznań, a Wielunia, Wieruszowa i Sieradza – Wrocław. Po zakończeniu nauki już tam zostają.

400 osób z Łódzkiego wyprowadziło się za granicę. Z kolei z zagranicy sprowadziło się do nas 500 osób, głównie Polacy wracający z emigracji. Są to jednak tylko oficjalne dane, skala zjawiska jest znacznie większa.

Sukcesywnie zwiększa się liczba Ukraińców i Białorusinów w naszym regionie, a będzie się ona jeszcze zwiększać w kolejnych latach, gdyż napływowi pracownicy zza wschodniej granicy będą dążyć do sprowadzenia swoich rodzin i pobytu na dłużej.

JS

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency