Województwo

W rejonie Koluszek działacze RN uczcili pamięć Powstańców Styczniowych

W związku ze 157 rocznicą wybuchu powstania styczniowego Ruch Narodowy z Koluszek postanowił uczcić największy zryw XIX wieku zapaleniem zniczy pod lokalnym pomnikiem w Gałkowie Dużym.

Powstanie styczniowe wymierzone w Imperium Rosyjskie rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku. Pochłonęło ogrom ofiar oscylujący w granicach 200 tysięcy dusz. Po zakończeniu przegranego powstania, Polaków dotknęły liczne represje w tym zsyłki na Syberię, krwawe pacyfikowanie Wilna przez ,,Wieszatiela”, konfiskata dóbr i majątków i wiele innych działań utrudniających budowanie polskości na ziemiach zaborczych.

A.K

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio