Łódź Województwo

Wojewódzkie spotkanie Ruchu Narodowego z udziałem Michała Wawera – relacja

Na ostatnim wojewódzkim spotkaniu Ruchu Narodowego gościliśmy Michała Wawera, z wykształcenia prawnika, członka zarządu głównego i skarbnika.  Nasz gość przypomniał początki koalicji, kiedy to na przełomie roku porozumienie z partią Korwin stworzyło zręby porozumienia prawicy, do której nawoływał min. kolejny koalicjant Grzegorz Braun. Oprócz organizacji Kai Godek, Liroya Marca i Marka Jakubiaka, do Konfederacji dołączyły mniejsze organizacje, np. środowiska kresowe.

Michał Wawer, który sam kandydował do Parlamentu Europejskiego, ocenił wynik koalicji jako sukces organizacyjny i promocyjny, jeżeli chodzi o rozpoznawalność szyldu RN, co było jednym z założeń strategicznych. Celem na nadchodzące wybory, niezależnie od ostatecznego kształtu koalicji, jest wprowadzenie posłów RN do parlamentu lub uzyskanie dotacji.

Nasz gość, oceniając współpracę w ramach Konfederacji jak i całą scenę polityczną, podzielił się z uczestnikami spotkania ciekawą refleksją na temat typów partii politycznych: wodzowskiej, pasożytniczej i ideowców. Ruch Narodowy, w przeciwieństwie do organizacji politycznych, opartych na charyzmatycznym przywódcy czy wspólnocie interesów, jest ugrupowaniem osób działających dla idei. W dłuższej perspektywie,  powinniśmy rozwijać kompetencje polityczno-organizacyjne jak i merytoryczne, np. przez współtworzenie programu RN.

Odpowiadając na pytania uczestników Michał Wawer zachęcił do aktywnego działania np. w ramach współpracy z koalicjantami jeżeli chodzi o obecność w mediach, rozmowach i kontaktach z przedstawicielami Kościoła i środowisk kibicowskich. W kwestiach różnic programowych, nasz gość przypomniał, że Konfederacja jest sojuszem, więc jej program jest wypadkową punktów wspólnych, ale RN ma również własne rozwiązania programowe np. dotyczące podatków (uszczelnienie CIT, ułatwienia dla polskich przedsiębiorców) lub składek emerytalnych (emerytura obywatelska).

Spotkanie zakończyło wystąpienie Rafała Gierowskiego, który przypomniał o priorytetach na nadchodzące tygodnie (zbieranie podpisów) i ogłosił nominację Wojciecha Nowaka na Pełnomocnika powiatu wieluńskiego.

Izabela Walczak

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company