Historia i Kultura Łódź

Wszechpolacy Bohaterom w Łodzi

Jak co roku, przed Dniem Wszystkich Świętych łódzcy Wszechpolacy wybrali się na łódzkie cmentarze by odwiedzić groby bohaterów narodowych m.in. Żołnierzy Wyklętych, Armii Krajowej, NSZu, żołnierzy z 1920 roku a także przedwojennych działaczy narodowych.

Narodowcy odwiedzili min. nagrobek Leona Tochtermanna, wybitnego inżyniera-chemika, kolorysty.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości, łódzki społecznik. Pracownik Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Scheiblera i Grohmana, przedstawiciel Vacuum Oil Company S.A. oraz członek honorowy III-go Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Zapalili znicz na grobie Janiny Żyźniewskiej, która pełniła kierownicze funkcje w Komendzie Okręgu Łódzkiego SZP-ZWZ-AK. Od listopada 1939 roku do lutego 1942 roku była szefem Oddziału VII, czyli Biura Finansów i Kontroli. Jednocześnie do czerwca 1940 roku stała na czele Oddziału IV, czyli Kwatermistrzostwa. Opiekowała się też chorym na nowotwór mężem Zygmuntem, który zmarł w 1940 roku.
Wysprzatali pomnik Mariana Cynarskiego, który sędzią, członekiem Obozu Wielkiej Polski, wiceprezesem Klubu Narodowego, członekiem Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego oraz prezesem tych struktur w Łodzi a także prezydentem miasta Łodzi w latach 1923-27 r. czyli do tragicznej śmierci.

profil MW-OŁ na fp, redkacja, DŁ

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency