Łódź

Wszechpolacy na manifestacji „PRZECIW ISLAMIZACJI EUROPY” w Warszawie

Relacja działaczy łódzkiej Młodzieży Wszechpolskiej z manifestacji „Przeciw islamizacji Europy”:

6 lutego udaliśmy się na manifestację „Przeciw islamizacji Europy” do Warszawy. Jako że nasza (MW i RN) 10-osobowa delegacja była obecna na Placu Zamkowym jeszcze przed czasem, kilku naszych działaczy udzieliło wypowiedzi do różnych mediów.
Pikieta rozpoczęła się o godzinie 15:00, gdy na Placu obecnych było ok. 1500-2000 osób. Poza Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym na Plac przybyły m.in. takie środowiska jak: Obóz Wielkiej Polski, partia KORWIN, kibice Legii Warszawa. Pikietę prowadził prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości – kol. Witold Tumanowicz. Głos zabierali m.in. posłowie: kol. Adam Andruszkiewicz, kol. Robert Winnicki, Tomasz Rzymkowski, Anna Maria Siarkowska. Na mównicę wyszedł także kol. Ludwik Wit z MW Piastów.
Jako że manifestacja miała charakter ponadnarodowy, organizatorzy łączyli się na żywo z pikietami w innych europejskich miastach, które odbywały się m.in. w Pradze i Dreźnie, wyświetlano je na telebimie. Natomiast do Warszawy przyjechała przedstawicielka niemieckiej PEGIDY („Patriotyczni Europejczycy Przeciwko Islamizacji Zachodu”), która w swoim wystąpieniu przepraszała za politykę prowadzoną przez Angelę Merkel oraz stwierdziła, że przez to, co obecnie ma miejsce, Niemcy można nazwać zakładem psychiatrycznym na otwartym powietrzu. Wyraźnie wybrzmiał apel posłanki Anny Marii Siarkowskiej oraz Miriam Shaded, które apelowały o obronę kobiet, które są narażone na ataki fizyczne oraz molestowanie przez muzułmanów.
Pomiędzy wystąpieniami zaproszonych gości tłum skandował liczne okrzyki antyislamskie, antyimigracyjne oraz antyunijne. Obecne były także środowiska lewicowe, jednakże te kilkadziesiąt osób zostało oddzielonych od nas zwartym kordonem policyjnym, przez co nie miały żadnego wpływu na naszą manifestację oraz nie mogły jej zakłócić.
Pikieta zakończyła się po ok. 1,5 godz. Bezpośrednio po niej spotkaliśmy kolegę z Wilna, który często pojawia się na manifestacjach w Polsce. Podarował każdemu z nas obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zadowoleni z przebiegu manifestacji wróciliśmy do Łodzi.

MW2Mw3

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company