Łódź

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Urzędzie Miasta Łodzi

Jak przystało na miano jednego z najbardziej lewicujących miast polskich, łódzki magistrat wprowadził nowy zapis w swoim Kodeksie Etyki rozszerzający wpływy ideologii LGBT.  

Dotychczasowy kodeks wydała Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska w 2012 roku. Od 12 sierpnia tego roku urzędników obowiązywał będzie kodeks poprawniejszy politycznie, zgodny z ostatnimi trendami światowymi.

Zmiana polega na dopisie zasady „unikania jakichkolwiek uprzedzeń ze względu na wiek, światopogląd lub orientację seksualną”. Magistrat utrzymuje, że zapis nie jest wsparciem nasilającego się roszczeniowego ruchu ideologii LGBT, a tylko wdrożeniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Jakby tego było mało, poprawiono również zapis o zakazie dyskryminacji ze względu na „kolor skory, pochodzenie i język”. Ponieważ określenie to było zbyt dyskryminujące, zastąpiono je sformułowaniem „pochodzenie etniczne, narodowość”.

JS

Źródło: expressilustrowany.pl

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency