Województwo

Zduńska Wola nie chce nielegalnych imigrantów

Do Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli wpłynęło pismo od Jolanty Chełmińskiej, która pełni urząd Wojewody Łódzkiego. Pismo zawierało pytanie o możliwość przyjęcia nielegalnych imigrantów. Zduńskowolski magistrat odpowiedział krótkim, ale treściwym „NIE”.

Wojewoda poprosiła o podanie danych, w tym potencjalnej liczby imigrantów jaką dana gmina może przyjąć. Dlaczego zduńskowolscy urzędnicy odpowiedzieli w ten sposób?

Przede wszystkim z braku warunków lokalowych. Nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków mieszkaniowych mieszkańcom, którzy muszą czekać nawet po 10 lat, a co dopiero uchodźcom – wyjaśniła Anita Danielewicz, dyrektor Biura Ewidencji i Dowodów Osobistych.

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że gminy odmawiają przyjmowania nielegalnych imigrantów. W województwie podkarpackim ŻADNA gmina nie chce przyjąć imigrantów. Spowodowane jest to m. in. bardzo dużym naciskiem społecznym. Jak widać protesty, które rozpoczęła w maju Młodzież Wszechpolska przynoszą skutki.

Źródło: www.zdunskawola24.pl

Szymon Łuczak

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company