Województwo

Zgierz: Tragedia lokatorów sprzedanych wraz z blokiem

W województwie łódzkim dochodzi do coraz większych skandali, na których najwięcej cierpią obywatele. Starsi mieszkańcy bloków po dawnej „Borucie” na osiedlu Kolejowa w Zgierzu po raz kolejny bez ich zgody razem z mieszkaniami, zostali sprzedani nowemu właścicielowi, który ewidentnie nie liczy się z ich podstawowymi prawami.

Wspomniany wyżej blok mieszkalny składa się z 17 mieszkań najczęściej zajmowanych przez starsze osoby, które nie są w stanie ponosić większych kosztów utrzymania ze względu na niską emeryturę. Ich lokale ponownie zostały nabyte przez nowego właściciela – tym razem mieszkankę Bydgoszczy, która na wstępie podniosła lokatorom dotychczasowych czynszów średnio o 400 procent. Lokatorzy, którzy dotąd za czynsz płacili po 400-500 złotych, od stycznia mogą wydawać na swoje utrzymanie ponad dwa razy tyle. Ta sytuacja jest skandaliczna i nosi znamiona nękania współlokatorów, dlatego sprawą zajęli się posłowie. 

Sytuacja lokatorów bloku przy ul. Kolejowej jest na tyle przykra, ponieważ są oni szczególnie doświadczani przez takie sytuacje. Nie jest to jedyny incydent, w którym zostali oszukani. Blok postawiony przez zakład „Boruta” sfinansowany przez swoich mieszkańców, zaraz po ogłoszeniu bankructwa, został wykupiony przez osobę prywatną, co ma tragiczne skutki do tej pory.

Na przykładzie tej sytuacji, należy przypomnieć, że według prawa przeprowadzenie podwyżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego, najpierw wynajmujący musi wypowiedzieć najemcy dotychczasową wysokość opłat. Minimalny okres takiego wypowiedzenia w przypadku zmiany wysokości opłat wynosi 3 miesiące. Nowa stawka będzie obowiązywać po upływie ostatniego dnia miesiąca następującego po tym okresie. Po otrzymaniu wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu, najemca może zażądać od wynajmującego podania przyczyny podwyżki i jej kalkulacji. Wynajmujący ma obowiązek przedstawić w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania, żądane przez najemcę dane. Kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia tego z jego składników, który stanowi podstawę wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu.

Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego miasto dopuszcza do takich sytuacji i zmusza swoich mieszkańców do podejmowania tak trudnych decyzji w bardzo krótkim czasie? Myślę, że społeczeństwo nie powinno biernie patrzeć na łamanie podstawowych praw obywatela i utrudnianie życia seniorom.

Agnieszka Jaworska

http://www.expressilustrowany.pl/aktualnosci/a/starsi-ludzie-zostali-po-raz-kolejny-sprzedani-razem-z-mieszkaniami-nowemu-wlascicielowi,12604122/

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company