Województwo

Zgierz uczcił ofiary wołyńskiej „krwawej niedzieli”

11 lipca 2015, w 72. rocznicę „krwawej niedzieli” na Wołyniu kilkadziesiąt osób wzięło udział w Apelu Pamięci Ofiar Wołynia, zorganizowanym przez zgierską Młodzież Wszechpolską.

Apel na zgierskim Placu Stu Straconych pod tablicą „W hołdzie poległym i pomordowanym” rozpoczął się o godzinie 16:00 odczytaniem Apelu Pamięci.

Następnie głos zabrał porucznik Tadeusz Łobanowski, weteran 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, który mówił o swoich wspomnieniach z tamtych tragicznych dni. Po nim przemowę do zebranych wygłosił ks. Tadeusz Żurawski, również świadek rzezi na Wołyniu. Mówił: Potrzebne jest polsko-ukraińskie pojednanie, ale oparte na fundamencie prawdy. Ks. Żurawski odmówił także modlitwę za pomordowanych.

Głos zabrał także pełnomocnik zgierskiej Młodzieży Wszechpolskiej, Kamil Klimczak: Dzisiaj z ust polskich polityków, również na wiecach w polskich miastach słychać zbrodniczy dla tysięcy Polaków okrzyk „Sława Ukrainie!” (…) Mówimy teraz: Polska upomni się o każdego Polaka, od Zaolzia po Wołyń!

Na zakończenie Apelu zgromadzeni złożyli kwiaty i znicze pod tablicą i odśpiewali hymn narodowy.

MK

wolyn6 wolyn7

wolyn3

 

wolyn1

wolyn4wolyn2

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio