Łódź Województwo

Zjazd wyborczy Ruchu Narodowego Łódzkie

W minioną sobotę 29.09.2018. w Łodzi odbyły się pierwsze oficjalne wybory Ruchu Narodowego Okręgu Łódzkiego. Tego samego dnia pod siedzibą Marszałka Województwa Łódzkiego w Łodzi została dokonana prezentacja kandydatów RN w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Po prezentacji w lokalu Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Łodzi odbył się zjazd wyborczy członków łódzkich struktur Ruchu Narodowego. Gośćmi specjalnymi byli członkowie Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, Marek Szewczyk i Witold Tumanowicz. W trakcie zjazdu omówione zostały dokonania Ruchu Narodowego w Okręgu Łódzkim na przestrzeni ostatniego roku, jak i zadania które działacze stawiają sobie na przyszłość. To sprawozdanie z działalności RN w województwie łódzkim w minionym okresie przedstawił łódzki pełnomocnik wojewódzki Ruchu Narodowego kol. Rafał Gierowski.
Następnie na scenie pojawił się Witold Tumanowicz, który przeprowadził wybory do wojewódzkich struktur RN.

Podczas wyborów do władz Zarządu Województwa wybrano:
Rafał Gierowski – Prezes
Adrian Antoniak – Vice Prezes
Justyna Sobczak – Skarbnik
Krzysztof Bednarek – Sekretarz
Sebastian Hejniak – członek Zarządu

Następnie Witold Tumanowicz w trakcie swojego przemówienia przedstawił strategię działania Ruchu Narodowego i wyzwania, jakie czekają partię w najbliższym czasie.
Urozmaiceniem zjazdu były prezentacje dwóch filmów: „O roli lidera struktur” i „Dlaczego działasz w Ruchu Narodowym”.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych struktur Młodzieży Wszechpolskiej i Brygady Łódzkiej ONR z zastępcą Kierownika Głównego Adrianem Kaczmarkiewiczem na czele.

Źródło: http://www.ruchnarodowy-lodzkie.pl/2018/09/30/zjazd-okregu-lodzkiego/

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company