Łódź

Zjednoczenie, czy zniewolenie? Prelekcja przedstawicieli Ruchu Narodowego

Zjednoczenieczyzniewolenie NŁ

13 grudnia to rocznica dwóch smutnych dni we współczesnej historii naszego kraju, jest to  również symbol dwóch zdrad narodowych – Stanu Wojennego wprowadzonego przez Wojciecha Jaruzelskiego oraz ratyfikowanie Traktatu Lizbońskiego. Z tego powodu ponad 150 osób przyszło w piątek do sali kinowej należącej do Stow. Robotników Chrześcijańskich, aby wysłuchać wykładu pt.: „Zjednoczenie, czy zniewolenie? Sytuacja Polski w Europie 6 lat po podpisaniu Traktatu Lizbońskiego”. Prelegentami byli Robert Winnicki (Ruch Narodowy, prezes honorowy MW), Michał Putkiewicz (Ruch Narodowy, organizator Anty-Szczytu Klimatycznego 10.11.2013). Spotkanie było kolejnym elementem łódzkiego Tygodnia Antykomunistycznego.

Prelekcja była podzielona na 3 części. Pierwsza miała na celu przedstawienie historii powstawania Unii  Europejskiej oraz przyczyny i konsekwencje jej transformacji oraz oddalania się od idei ojców  założycieli. Prelegentem tej części był w zastępstwie Aleksandra Krejckanta (Kierownik Główny ONR)  Robert Winnicki.

Druga część miała na celu przedstawienie konsekwencji gospodarczych i energetycznych obecności  Polski w Unii Europejskiej. Michał Putkiewicz zwrócił uwagę przede wszystkim na koszty emigracji  Polaków, wzrostu administracji, udziału własnego w inwestycjach współfinansowanych przez UE,  niszczenia rynków i etyki biznesowej oraz pakietu klimatycznego UE.

 Trzecia część prowadzona przez Roberta Winnickiego składała się z postulatów Ruchu Narodowego  wobec Unii Europejskiej oraz planów wobec niej. Prelegent zwrócił uwagę na szansę, jakie dają  Brukseli nowe wybory na początku 2014 roku z powodu silnego poparcia partii eurosceptycznych w  Europie. Daje to szansę na powrót do pierwotnych idei oraz stworzy przeciwwagę dla silnej pozycji  ugrupowań lewicowych.

 Na sam koniec pozostały pytania publiczności skierowane do prelegentów. Padły one m.in. o  swobodny przepływ ludności, o start RN w wyborach do europarlamentu, o rabat polski, politykę  prorodzinną w innych krajach europejskich, patologie ekologiczne do jakich dochodzi w Polsce, gaz  łupkowy oraz o energię atomową.

Był to przedostatni dzień łódzkiego Tygodnia Antykomunistycznego.

Mateusz K.

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers