Historia i Kultura

Żołnierze Wyklęci, czyli o bohaterach narodowych w ZSP nr 19

Dnia 17 marca 2016 roku w jednej z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie pt. ,,Żołnierze Wyklęci – o bohaterach narodowych”. Gośćmi honorowymi konferencji byli kpt. Jerzy Stawski oraz prof. UŁ Przemysław Wajngertner.

Spotkanie odbyło się na auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi dzięki uprzejmości pani dyrektor Teresy Łęckiej. Jego odbiorcami byli głównie młodzi ludzie w wieku licealnym, ale nie zabrakło również osób dorosłych zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Pierwszym punktem programu, zaraz po powitaniu gości honorowych oraz widzów, był krótki wykład wprowadzający wygłoszony przez Przemysława Wajngertnera, z Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ. Następnie głos oddaliśmy historii w wywiadzie z kapitanem Jerzym Stawskim, ps. „Lubicz”, członkiem AK i żołnierzem „Warszyca”. Pan Stawski po wywiadzie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania publiczności, w których wyjaśniał m. in. swoją motywację do walki z komunistami. Dzięki temu osoby, które uczestniczyły w konferencji mogły dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat walki z komunizmem, o których pomimo ciągłych zmian programowych nadal nie można dowiedzieć się na lekcjach historii.

Dodatkowo dzięki uprzejmości fundatorów: firmy Vexel Fashion oraz prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Łódzkiego Adama Małeckiego organizatorzy przeprowadzili konkurs z nagrodami rzeczowymi w postaci koszulek patriotycznych. Dla wszystkich gości był również słodki poczęstunek, a każdy z uczestników dostał upominek patriotyczny.

3

1

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers