Zapowiedzi

Żołnierze Wyklęci – o bohaterach narodowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. ,,Żołnierze Wyklęci  – o bohaterach narodowych’’, które odbędzie się w ZSP nr 19. Podczas spotkania będzie można wysłuchać historii prawdziwego Żołnierza Wyklętego oraz krótkiego wykładu związanego z tematem. 

Dla każdego gościa przewidywane są upominki oraz coś słodkiego. Chcemy uczcić Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz szkolić młode pokolenie w danym temacie. Jeśli jesteś Polakiem, patriotą i szanujesz polskich bohaterów nie może Ciebie zabraknąć!

Program spotkania:

14:00 wstęp: odśpiewanie hymnu, krótkie informacje wstępne oraz powitanie gości;

14:15 wykład historyka Przemysława Waingertnera o walce Żołnierzy Wyklętych z komunizmem;

14:45 – krótki film z ankiety ulicznej sprawdzającej wiedzę łodzian o Żołnierzach Wyklętych, prezentacja wyników;

15:00 – wystąpienie kpt. Pana Jerzego Stawskiego, dyskusja;

15:45 – zakończenie: konkurs dotyczący wiedzy wyniesionej ze spotkania, krótka ankieta, kilka słów na zakończenie, wręczenie kwiatów, uroczyste zakończenie.

 
W XXI wieku ludzie, w szczególności młodzież, wiedzą coraz mniej na temat historii polskich bohaterów. Ogromna liczba osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego kim byli Żołnierze Wyklęci i nie ma pojęcia jaką rolę odegrali w historii Polski. Dokształcanie w ramach tego zagadnienia jest bardzo ważne, gdyż każdy z nas powinien wiedzieć komu zawdzięcza życie w wolnej Polsce.

,,Żołnierze Wyklęci – o bohaterach narodowych” to wydarzenie społeczne organizowane w ramach olimpiady ,,Zwolnieni z Teorii”, kierowane do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Partnerzy projektu:

  • ZSP nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
  • Młodzież Wszechpolska
  • XXVI LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi
  • XXIX LO im. Janka Bytnara w łodzi
  • kpt. Jerzy Stawski ps. „Lubicz”, członek AK i żołnierz „Warszyca”
  • dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ
  • Ret Sat
  • Street Wear
  • Vexel fashion
  • Jotpe shop

 

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers