Łódź

Żywa Lekcja Historii z kpt. Jerzym Stawskim (GALERIA)

W niedzielę, 15 listopada w lokalu przy ul. Tuwima 34 odbyło się zapowiadane od pewnego czasu, ważne dla łódzkich narodowców, spotkanie. Mieli bowiem zaszczyt gościć między sobą Przyjaciela Wszechpolaków – Kapitana Jerzego Włodzimierza Stawskiego ps. „Lubicz”. Wydarzenie to wpisywało się w program tegorocznego projektu „Tydzień Patriotyczny”.

Kapitan Jerzy Stawski to bez wątpienia człowiek wielkich rozmiarów. Weteran Armii Krajowej oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Warszyca”. Ponadto, w czasie okupacji zaangażowany był w działalność harcerską w Wojennym Pogotowiu Harcerskim i w Szarych Szeregach. Pan Jerzy jest jednym z nielicznych żyjących jeszcze żołnierzy kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze. Pan Jerzy z niezwykłą pasją i sobie właściwą charyzmą deklamował opowieści z historii swego życia. Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć między innymi o tym, że w następstwie udziału w akcji wykonania wyroku na wrogach, został ujęty w niewolę i skazano go na śmierć. Jednak dzięki swemu bystremu umysłowi i sprytowi, udało mu się zachować życie, które nie raz Bóg ratował jeszcze w późniejszym czasie. Ponadprzeciętną bystrość Kapitana potwierdzały niezwykle trafne uwagi i dygresje dotyczące aktualnej sytuacji Polski. Nie szczędził krytyki wobec obecnej polityki oraz włodarzy minionego rządu. Zwracał uwagę, iż to, co jego pokoleniu i następnym udało się zbudować dla Ojczyzny i Narodu, tamci sprzedali pod płaszczem rzekomo korzystnej prywatyzacji. Jego zdaniem kredyty pozaciągane przez polityków, między innymi, Platformy Obywatelskiej są niezwykle szkodliwe, ponieważ stoją za tym ludzie, którym nie zależy na dobru Polski. Wzbogacające się na tym banki dążą do rozgrabienia bogactwa narodowego.

Kombatant w ostatniej części swojej wypowiedzi nawiązał do hasła tegorocznego Marszu Niepodległości, który kilka dni temu przeszedł ulicami stolicy. Pan Stawski z całą stanowczością wyrażał aprobatę dla motta „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski!”. Jego zdaniem Polska wciąż na wielu płaszczyznach jest dla wszystkich, ale nie dla Polaków, a jest to karygodne i konieczna musi być zmiana. Z dużym szacunkiem oraz nadzieją na przyszłość wspominał także posła Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego.

Czasu na pytania słuchaczy nie było zbyt dużo, jednak jak się okazało Kapitan został zapytany o swego dowódcę przez obecnego na sali kuzyna samego „Warszyca”. Z całym przekonaniem mówił, że cechowała go sprawiedliwość, troska o żołnierzy, charyzma, męstwo oraz empatia.

Wydarzenie zgromadziło około 100 uczestników, organizatorem była Młodzież Wszechpolska Okręg Łódzki.

ape

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company